Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wanneer kies je voor een coaching en wanneer voor therapie?
Wanneer kies je voor coaching en in welk geval is het beter om bij een therapeut in therapie te gaan?

De overeenkomsten
Allereerst de overeenkomsten. Therapeuten en coaches hebben namelijk ook duidelijke overeenkomsten. Beiden werken met mensen en luisteren en praten over de uiteenlopende hulpvragen van hun cliënten. Ze werken allebei voornamelijk één op één met coachees. Hierbij is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht waarbij verschillende gesprekstechnieken worden toegepast. Hun gemeenschappelijke uitgangspunt is het veranderen van gedrag. Dit kan lastig zijn, aangezien wij door het verleden vaste gedragspatronen gevormd hebben.

Wanneer ga je in therapie
Een therapeut is iemand die mensen helpt met psychische problemen en het verwerken van heftige problematiek. Vaak ga je naar een therapeut als het niet lukt om zelf stappen te zetten en je functioneren in het dagelijks leven ernstig is verstoord. Therapie helpt je doorgaans van een 1 naar een 6.

Wanneer ga je naar een coach
Een coach kan je helpen van een 4 naar een 10. Je hebt wel last van klachten waardoor je aan de slag wilt maar je voelt kracht om dingen aan te pakken en wilt hier wat goede hulp bij. Voorbeelden zijn stress, levensvragen en weten wat je wilt met je loopbaan. Je kan je hierdoor hartstikke rot voelen maar het je zit niet op een ”2”. Het uitgangspunt bij coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen kunnen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

Verschil in visie tussen coaching en therapie
Therapie gaat ervan uit dat gedrag wordt gevormd door aspecten uit het verleden. De therapeut probeert te blijven graven in het verleden, totdat verklaard is waardoor het hedendaagse gedrag zich op deze manier uit. Deze trajecten kunnen lang duren. Aangezien mensen zich graag achter het verleden schuil houden, kan spitten in het verleden nog moeilijker zijn. De coach hanteert hiervoor echter een andere visie, namelijk een toekomstgerichte visie. De coach heeft meer een hands-on mentaliteit waarin hij/zij bekijkt wat er in het hier en nu gebeurt, om de toekomst te veranderen. Wat zijn belemmerende of juist motiverende aspecten voor het gedrag dat veranderd moet worden? Hierbij vraagt de coach een actieve houding van de coachee, zodat hij/zij via reflectie op het eigen gedrag zelf tot inzichten kan komen. De coach helpt de coachee om zichzelf weer te helpen ander gedrag aan te leren of verbeteren. Deze trajecten duren vaak minder lang dan bij een therapeut, aangezien coaching is gericht op het aanpakken van problemen die direct resultaat boeken.

Behandelmethode van een therapeut
Een therapeut geeft therapie: gesprekken die je met een therapeut voert dienen voor het werken aan een oplossing bij psychische problemen. De therapeut richt zich in de gespreksvoering voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem. Hierbij wordt gericht op specifieke matige tot ernstige problemen, zoals depressies of trauma’s. Kamp je bijvoorbeeld met een verslaving? Of heb je hulp nodig bij het aanpakken van je angst en onzekerheid omdat deze zodanig in je leven aanwezig zijn dat ze je leven momenteel beperken? De therapeut is gedragsdeskundige en onderzoekt tijdens de behandeling met jou hoe bepaald gedrag is ontstaan, hoe het in stand blijft en hoe het veranderd kan worden. Veelvoorkomende soorten van therapie zijn cognitieve therapie, gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychoanalyse.

Methode van aanpak van een coach
Een coach geeft coaching: een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Hierbij wordt ondersteuning geboden in globale levenssituaties door het verbeteren van prestaties en het creëren van wenselijke situaties. Zit je in een verandering en ben je aan het heroriënteren op levensvragen en werk? Hulp nodig op het gebied van werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling? De nadruk ligt op het creëren van psychologische flexibiliteit waarbij u beter om kunt gaan met verrassingen en ingrijpende veranderingen in uw leven. Ook wanneer u worstelt met interne angsten, depressie of burn-out klachten, bent u bij coaching op de juiste plek. Het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen staat centraal, waarbij de opgedane kennis direct kan worden toegepast in het dagelijkse leven. Veelvoorkomende soorten van coaching zijn loopbaancoaching, stress coaching, management coaching, burn-out coaching, competentie coaching en teamcoaching.

Wat past bij jou?
Hoewel de coach en de therapeut dus verschillen in aanpak van het probleemgedrag, willen zij beiden het gedrag verbeteren of veranderen. Welke aanpak past bij jou?

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar wat een coach voor jou kan betekenen plan dan hier een gratis oriëntatiegesprek met een coach naar keuze. 

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden