Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

 

Een coach is niet hetzelfde als een therapeut. Over het algemeen graaft een coach niet in het verleden van een persoon en gaat ook niet diep in op de persoonlijke problematiek. De coach wil er vooral voor zorgen dat er manieren gevonden en ontwikkeld worden die persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wilt bereiken behaald kunnen worden.

 

Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt met het oog op het herstellen van diens welbevinden, richt de coach zich op het verbeteren van de prestaties en productiviteit van de cliënt. Daarbij staan de doelstellingen van de cliënt zelf centraal, hoewel er ook oog is voor het welbevinden van de cliënt.

Verschil tussen coaching en therapie

Het uitgangspunt bij vormen van coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen kunnen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  Het verschil tussen coaching en therapie