Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Er zijn heel veel soorten coaches. Welke past bij jou? Met welke vragen zit jij? Lees in dit overzicht welke soorten coaches er zijn. Als je meer wilt weten over het soort coaching en het bijbehorende tarief klik dan op de link.

 

Loopbaan Coach
Je zit met vragen over je loopbaan: ’ Welke baan past bij mij? Hoe kan ik mijn loopbaan versterken?’ Je wilt een helder doel voor ogen hebben waar je concreet naar toe kunt werken. Je wilt weten wat je mogelijkheden zijn en hoe je jouw talenten kunt benutten. Dit zijn o.a. de onderwerpen die aan bod komen bij Loopbaan Coaching. Door middel van Loopbaan Coaching krijg je helder waar jij goed in bent, wat je doelen zijn en hoe je deze gaat behalen.
Meer informatie »

Competentie ontwikkelingsgerichte Coach
Deze manier van coachen is vooral gericht op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van je eigen competenties. Je krijgt handvatten aangereikt om competenties te ontwikkelen en deze effectief in te zetten op persoonlijk en op organisatieniveau.
Meer informatie »

Outplacement coach
Outplacement helpt je als je bent ontslagen of dreigt te worden ontslagen. Het is een persoonlijk en langdurig traject om je voor te bereiden op een volgende stap in je loopbaan. Zo wordt bij outplacement geleerd om met de situatie om te gaan, goed gebruik te maken van netwerken, het verbeteren van je zelfkennis, het vinden van vacatures en het opstellen van een goed CV.
Meer informatie »

Performance Coach
Deze vorm kan toegepast worden op zowel individueel niveau als team- en organisatieniveau. Performance Coaching kan worden ingezet om onder andere het prestatieniveau te optimaliseren, samenwerkingsprocessen te verbeteren en de daarbij behorende betrokkenheid te vergroten.
Meer informatie »

Starters Coach
Speel je met het idee om voor je zelf te beginnen? Maar vind je het lastig om als startende ondernemer je plannen te concretiseren? Dan kan je door middel van Starters Coaching geïnspireerd en geholpen worden om een heldere toekomstvisie te formuleren. De hierbij behorende doelen te definiëren en om aan de slag te gaan met een concreet stappenplan.
Meer informatie »

Business Coach
Business Coaching wordt gebruik door ondernemers die de behoefte hebben aan een sparringpartner/klankbord, buiten de eigen onderneming. Dit geeft gelegenheid om zaken weer vanuit een nieuw perspectief te bekijken en nieuwe mogelijkheden te verkennen of oplossingen te vinden.
Meer informatie »

Executive Coach / Management Coach
Executive Coaching helpt bij het verkrijgen van inzicht in je eigen gedrag als leidinggevende. Er wordt je als het ware een spiegel voor gehouden. De aandacht is gericht op je eigen gedrag, wat voor een effect dit heeft in de organisatie en welke obstakels je hierbij tegen kunt komen.
Meer informatie »

Team Coach
Bij Team Coaching wordt niet het individu in het team onder de loep genomen, maar wordt er voornamelijk gekeken naar de onderlinge samenwerking en interacties tussen de teamleden. De coach kijkt naar collectieve patronen in het gedrag binnen het team en maakt deze bespreekbaar. Hierdoor zal de effectiviteit van een team vergroten.
Meer informatie »

Systemic Coach
Vanuit het Systemic Coaching of systeemdenken wordt er gekeken naar de relatie tussen de leden van een groep. Hierbij is het uitgangspunt dat een groepslid (gedrags)patronen in de groep kan herkennen en hierdoor zichzelf kan veranderen en daarbij anderen uit de groep kan stimuleren hun gedrag ook te veranderen.
Meer informatie »

In Company Coach
De coach geeft coaching en training aan de medewerkers binnen een bedrijf. Het voordeel hiervan is dat er aan de specifieke wensen en behoeften van het bedrijf kan worden voldaan.
Meer informatie »

Personal Coach
Personal Coaching helpt je een beter beeld te krijgen van je kracht, talenten en passies. En is gericht op hoe je je eigen effectiviteit kan vergroten en daardoor meer successen kan behalen. Hierbij wordt uitgegaan van jouw talenten, krachten en ambities. Aan de hand van deze resultaten ga je onder begeleiding zelf actief aan de slag om het veranderproces op te starten.
Meer informatie »

Life Coach
Life Coaching beslaat een breed terrein van aspecten waarbij je gecoacht kunt worden. Het kan hierbij gaan over bijvoorbeeld het vaststellen van waar je staat in het leven, jezelf ontdekken, zaken in het juiste perspectief te plaatsen, doelen te stellen en het zetten van stappen om deze doelen te bereiken. Life Coaching helpt je te realiseren wat je echt wilt en te graven naar wat je diepste wens is.
Meer informatie »

Mental Coach
Mental Coaching is een vorm van coaching die ontstaan is in de sportwereld. Prestaties worden namelijk niet alleen geleverd op basis van fysieke krachten, maar ook door mentale krachten. Het is belangrijk dat deze krachten in balans zijn. Bij Mental Coaching, gaat het meer dan bij Personal Coaching, over mentale blokkades, gedachten en overtuigingen. Mental Coaching is effectief om mentale blokkades te overwinnen.
Meer informatie »

Financiële Coach
Het kan voorkomen dat er omstandigheden voordoen in je leven die er voor zorgen dat je het gevoel hebt geen grip meer te hebben op je financiële zaken. Er kunnen allerlei verschillende redenen hiervoor zijn. De Financiële Coach helpt om zaken weer op orde te brengen.
Meer informatie »

Transformationele Coach
Bij de meeste vormen van coaching is het coachen gericht op het verbeteren van het handelen, in het geval van Transformationele Coaching gaat het erom hoe de persoon innerlijk kan veranderen en groeien. De focus ligt op intrinsieke verandering.
Meer informatie »

Online Coach / E-Coach
Een belangrijk kenmerk bij deze vorm van coachen is dat het om coaching op afstand gaat. Je communiceert met elkaar zonder in elkaars fysieke aanwezigheid te zijn. Communicatie verloopt via e-mail, telefoon, skype, chat, sms of een combinatie van deze communicatiemiddelen. Vanwege het karakter van deze vorm van coachen, zijn de contactmomenten veel frequenter en kan het gemakkelijker worden aangepast aan je dagelijkse activiteiten.
Meer informatie »

Provocatieve Coach
Bij deze vorm van coaching wordt geprobeerd om via humor en uitdaging de gedrags- en denkpatronen te doorbreken. Hierbij leer je jezelf realistischer te bekijken en om je assertiever op te stellen.
Meer informatie »

Co-Active Coach
Bij Co-Active Coaching wordt er gekeken naar alles wat je bezig houdt in het leven vanuit 3 invalshoeken. Namelijk: voldoening, balans en het proces van het leven. Met Co-Active Coaching ga je aan de slag met alle aspecten die je wilt verbeteren in je leven. Je leert kennismaken met je toekomstige zelf en komt bij de kern van wat jij echt wilt.
Meer informatie »

Preventieve Coach
Met Preventieve Coaching leer je kritisch naar jezelf te kijken, belemmeringen te herkennen en het gedrag aan te passen. Vaak is het ook belangrijk om eigen verwachtingen en de verwachtingen van de organisatie in een nieuw perspectief te leren zien. Preventieve Coaching wordt vaak specifiek ingezet voor stress en burn-out preventie.
Meer informatie »

Stress Coach
Je zit met vragen over stress: ‘Hoe kan ik werk en privé beter combineren? Wat zijn de handvatten om stress te verminderen? Je wilt beter kunnen omgaan met stress en een burn-out voorkomen. Je wilt weten welke stappen je moet zetten om stress te verminderen. Dit zijn o.a. de onderwerpen die aan bod komen bij Stress Coaching. Door
middel van Stress Coaching krijg je meer balans in je leven en werk. Je krijgt helder hoe je stress moet aanpakken en hoe je het kunt voorkomen.
Meer informatie »

Burn-out Coach
Het coachingstraject bestaat uit het herstellen van stress en burn-out. De persoon krijgt hierbij handvatten hoe te herstellen van een burn-out en hoe dit te voorkomen.
Meer informatie »

Power Coach
Je wilt niet een heel coachtraject volgen. Maar je zit toch met vragen, dan kan je gebruik maken van Power Coaching. Dit is een intensieve en kortdurende vorm van coaching om nieuwe inzichten en inspiratie te verkrijgen.
Meer informatie »

Expert Coach
Hierbij wordt je gecoacht door iemand met de juiste expertise of veel ervaring heeft op het vakgebied waarop coaching is gewenst.
Meer informatie »

Structuur Coach
Bij Structuur Coaching leer je structuur en organisatie aan te brengen in je werk of studie. Je wordt geholpen om zelfstandig te plannen, samen te werken en goed te communiceren.
Meer informatie »

NLP Coach
Je krijgt coaching volgens de methodieken van het Neuro Linguïstisch Programmeren. Tijdens NLP Coaching leer je technieken om je communicatie en het bereiken van je doelstellingen te verbeteren. Je leert hoe je het succes van anderen kunt modelleren voor jezelf.
Meer informatie »

Communicatie Coach
Schriftelijke of mondelinge communicatieve vaardigheden kunnen worden verbeterd met behulp van een Communicatie Coach. Je bent dan doelgericht en praktisch bezig met het verbeteren van jouw communicatie.
Meer informatie »

Relatie Coach
Relatie Coaching is gericht op het versterken van de samenwerking van een stel. Dit traject kan alleen worden gevolgd als beiden willen werken aan de huidige problemen. Er wordt aandacht besteed aan communicatie, patroon doorbreking en conflicthantering.
Meer informatie »

Mindfulness Coach
Je krijgt coaching volgens de methodieken van Mindfulness. Tijdens Mindfulness Coaching leer je op een niet-reactieve manier bewust te zijn van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. Je leert wat zachter te zijn voor jezelf en voor de wereld.
Meer informatie »

RET Coach
Je krijgt coaching volgens de methodieken van de Rationeel-Emotieve gedragsTherapie. RET Coaching is een methode die gebruik maakt van cognitief coachen. De basis hiervan is het ABC-model. Dat houdt in dat jouw gedrag en emoties niet direct worden bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten in en over de situatie. Je leert hierbij op een andere manier te kijken naar gebeurtenissen en hoe je daar functioneler mee om kunt gaan.
Meer informatie »

Slaap Coach
We hebben tegenwoordig te maken met verschillende stressoren, die ons leven negatief kunnen beïnvloeden. Bij sommige uit zich dit door het niet goed kunnen slapen. Wanneer zich dit langdurig voordoet kan dit je dagelijks prestaties negatief beïnvloeden. Een Slaap Coach heeft zich gespecialiseerd in het slaappatroon van mensen en geeft advies en leert je door middel van oefeningen om beter in slaap te komen.
Meer informatie »

Spirituele Coach
Spirituele Coaching is een begeleidingsvorm die je helpt om bewuster te functioneren en er vanuit gaat dat zelfvertrouwen, innerlijke kracht en intuïtie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze vorm van coachen helpt je te ontdekken hoe jouw mentale, emotionele, spirituele en fysieke aspecten zich tot elkaar verhouden en welke wisselwerking hiertussen plaatsvindt. Het kan worden ingezet als je bijvoorbeeld persoonlijk en/of spiritueel wilt ontwikkelen of beter gebruik wilt maken van je intuïtie.
Meer informatie »

Counselor
De grens tussen Counseling en Coaching is moeilijk te trekken. Bij Counseling worden emotionele zaken naar boven gehaald, persoonlijke achtergronden, gedachten en gevoelens vastgesteld die je eventuele groei kunnen verhinderen. Terwijl het bij Coaching meer gericht is op het vrijmaken van jouw potentiële kwaliteiten. Met behulp van Counseling verkrijg je inzicht in jouw emoties en meer begrip waarom je deze emoties hebt, waardoor je in staat bent om belangrijke veranderingen in je leven door te voeren.
Meer informatie »

Sport Coach
Bij Sport Coaching wordt er gekeken hoe de sportprestaties van het individu of teams verbeterd kunnen worden. Sterke punten en belemmeringen worden zichtbaar gemaakt. Hierbij ligt de focus op acties en gedrag die slecht of verkeerd worden uitgevoerd. De sportcoach geeft aan wat er gecorrigeerd moet worden om een top prestatie af te kunnen leveren.
Meer informatie »


 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden