Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Een van de belangrijke kenmerken van een goed team is gezamenlijkheid. Hoe belangrijk deze ook is, juist in deze gezamenlijkheid schuilt ook een aantal valkuilen voor teams.

  1.  Het team wordt onkwetsbaar door groepsdenken; Iedereen is het met elkaar eens. Natuurlijk worden er verschillende meningen geuit, maar de wil om tegenstellingen te overbruggen is groot. De teamleden gaan zo volledig op in de groep en het streven naar unanimiteit is groter dan de wens om tot een realistische beoordeling van alternatieven te komen.
  2. Polarisatie van besluitvorming: “risky shift”; 
Teams die besluiten nemen, hebben soms een neiging om deze besluiten extremer te laten zijn dan de teamleden individueel zouden toelaten. Het besluit of het oordeel wordt in de groep conservatiever of juist riskanter, maar in ieder geval extremer. Wat je in je eentje nooit zou durven, wordt in de groep ineens aanvaardbaar of mogelijk. Dan is er sprake van ‘risky shift’.
  3. Gezamenlijk verantwoordelijk is niet verantwoordelijk; 
Een effect van het delen van verantwoordelijkheid kan zijn dat uiteindelijk niemand meer de verantwoordelijkheid neemt. Of dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt.
  4. Met z’n allen doen wat niemand wil; 
Als de sfeer goed is, maar de communicatie onvoldoende, kan zich een vreemd verschijnsel voordoen. Er wordt een voorstel aangenomen waar niemand echt achter staat. Iemand die met een voorstel komt, ontmoet weinig tegenstand. Zelfs niet wanneer het voorstel niet door het hele team wordt gedragen.
  5. Erbij willen horen: conformiteit; 
In elk team zal er een bepaalde druk zijn om je aan te passen aan de groepsnormen. Indien er op de teamleden grote druk wordt uitgeoefend om zich te conformeren aan de groepsregels gaat veel talent in het team verloren.

Herkent u zich in sommige van deze valkuilen binnen uw team en zou u willen dat aan deze valkuilen gewerkt wordt? Onze loopbaancoach kan u en uw team helpen het werken in uw team naar een topniveau te brengen.

Kijk in de agenda en plan direct een gratis oriëntatiegesprek in met onze loopbaancoaches»


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden