Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Heb je het gevoel dat je vastloopt in de voors en tegens over een loopbaanbeslissing? Heb je de behoefte om invloedsfactoren te achterhalen en wellicht op nieuwe gezichtspunten te komen over de situatie? Dan kan deze oefening je op weg helpen!

Welke factoren beïnvloeden jouw keuze?
Besluiten over je loopbaan neem je niet los van de situatie waarin je zit. Je wordt namelijk beïnvloed in je beslissingen door wat anderen ervan vinden. Bij deze oefening sta je, door het houden van een brainstormsessie, stil bij de gevolgen die je handelen kunnen hebben voor je omgeving en daardoor voor jezelf. Je voorziet mogelijke tegenwerking of afwijzing als je een bepaalde kant uitgaat.

Je gaat na waar je wel of niet steun krijgt voor je plannen. De inspanning die je moet verrichten om een nieuwe richting in te slaan, houdt je bezig. De mate waarin je jezelf een kans van slagen geeft, beïnvloedt mede je besluitvorming. Omdat het fijn is bewust te worden van de factoren die je in dit proces beïnvloeden, ga je ze in deze oefening dan ook analyseren.

Waar heb jij invloed op?
De waarde van een oplossing wordt zichtbaar door nauwkeurig na te gaan welke factoren een bepaalde oplossing bevorderen en welke factoren die oplossing verhinderen. Door deze factoren te analyseren, kom je ook op het spoor van factoren die je misschien nog kunt uitschakelen of versterken, waardoor een gewenste oplossing dichterbij komt. Je gaat dan ook brainstormen over de verandering die je wilt en de factoren die daar een rol in spelen. Welke invloed kun je zelf uitoefenen om de situatie naar je hand te zetten?

Uiteindelijk kijk je welke verandering de meeste kans van slagen krijgt. Noteer eerst in het klad iedere bedenking die in je opkomt over een factor die jou beïnvloedt bij je huidige (loopbaan)dilemma. Maak vervolgens een overzicht om de factoren te ordenen.

  1. Benoem door middel van een brainstorm alle factoren die de gewenste verandering kunnen bevorderen. Mensen kunnen hier ook een factor zijn. Wat brengen die factoren teweeg? Waardoor oefenen ze een positieve invloed uit op de door jou gewenste verandering?
  2. Bij elke factor schat je in of deze factor door je eigen initiatief nog vergroot kan worden. Wat heb jij voor invloed op deze factor? Wat kan jij doen?
  3. Benoem daarnaast ook alle factoren die de gewenste verandering kunnen verhinderen of belemmeren. Eveneens kunnen mensen een remmende factor zijn. Op welke manier oefent deze factor een remmende invloed uit op jouw gewenste verandering?
  4. Wat kun je er zelf aan doen om de invloed van deze factor te verminderen? Beschrijf je mogelijke invloed op iedere factor.

Na deze brainstormsessie kun je voor jezelf de conclusie trekken waarmee je verder wilt en waar je aan wilt werken. Wanneer je het gevoel hebt dat je hierbij hulp kunt gebruiken, kan loopbaanbegeleiding een nuttige tool zijn om meer duidelijkheid te krijgen en verder te komen in je keuzeproces.

Wat loopbaanbegeleiding precies zou kunnen betekenen voor jouw situatie kan duidelijk worden gedurende een kosteloos orïentatiegesprek. Plan deze bij een passende loopbaan coach.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden