Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Op het moment dat je vastloopt in je loopbaan, kan een adviseur je helpen om de structuur voor je zelf weer terug te vinden. Dit doe je door samen met de loopbaanadviseur doelen voor jezelf doelen op te stellen.  Doelen geven namelijk richting aan jouw ontwikkeling tijdens de gesprekken. Tevens zal je een tevreden gevoel ervaren als je deze doelen behaald. Echter is het belangrijk om erop te letten dat de doelen wel haalbaar zijn. Als ze onhaalbaar zijn, zal je ontmoedigd raken.

Een vaak voorkomende reden voor deze onhaalbaarheid is dat de doelen qua planning in tijd niet realistisch zijn. Een oorzaak hiervan kan zijn dat je een verkeerd termijn voor je doel hebt gesteld. Er zijn globaal drie termijnen van doelen te onderscheiden:

  1. Langetermijndoelen
    Deze doelen hebben vaak geen duidelijke deadline. Het geeft eerder uitdrukking aan jouw idealen. Om deze doelen echter realistisch te maken is het belangrijk om regelmatig de doelen opnieuw tegen het licht te houden om te bepalen of deze doelen wel reëel zijn. Het kan namelijk zijn dat er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden hebben, waardoor het doel moet worden aangepast. Let ook op dat de doelen positief geformuleerd zijn, zodat je kan groeien in plaats van veranderen.
  2. Middellangetermijndoelen
    Deze doelen wil je in een paar maanden of een jaar bereiken. Vaak is het moeilijk om deze doelen in één keer te bereiken. Je kan dan het doel opdelen in projecten die naast elkaar kunnen lopen of na elkaar gepland worden. Gun jezelf daarbij tussendoor rustmomenten en schouderklopjes van jezelf of anderen. Let op dat deze doelen in dezelfde richting wijzen als de langetermijndoelen.
  3. Kortetermijndoelen
    Het is handig om de doelen praktisch en haalbaar te maken op de korte termijn. Deze doelen vormen vaak de stapjes van een middellangetermijndoel. Het is namelijk moeilijk om gemotiveerd te blijven als het succes uitblijft. Bovendien zorgt teveel aandacht voor de lange termijn voor het missen van concrete mogelijkheden om direct winst te boeken. Door kortetermijndoelen te stellen zal je concreet aan de slag kunnen met je doelen.

Samen met de adviseur kan je leren jouw doelen duidelijk te formuleren en vervolgens te categoriseren. Op basis van het soort doel kan je een plan gaan maken welke stappen je moet ondernemen om je doel te bereiken. Op die manier zal je gemotiveerd blijven en tevreden zijn met de doelen, die je bereikt. Plan een gratis daarom een gratis oriëntatiegesprek met een loopbaanadviseur en onderneem.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden