Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Als je op je werk stress ervaart, beïnvloed dit je werk en tevens je gedrevenheid om door te werken. Dit kan je een negatief beeld geven van je werk, waardoor je kan gaan twijfelen of je de juiste loopbaan hebt gekozen. Door middel van een stappenplan kan je onderzoeken wat de oorzaak is van deze stress en ook zoeken naar mogelijkheden om dit te verminderen. Samen met de coach kan je dit stappenplan tijdens de loopbaanbegeleiding opstellen.

Probleemoriëntatie
Als eerste is het belangrijk een algemeen beeld van jouw situatie te maken. Hiervoor is dus veel informatie nodig. Wat zijn de gesignaleerde problemen, wat zijn de mogelijke oorzaken van de werkstress, maar ook welke preventieve maatregelen zouden er genomen kunnen worden, hoe kunnen de problemen worden opgelost en welke gevolgen heeft dit.
Om tot deze informatie te komen, moet je zelf een open houding hebben en je vertrouwd voelen met de coach. Daarnaast kan je natuurlijk informatie vergaren van je collega’s en vrienden om je heen. Als je uiteindelijk al deze informatie hebt vergaart en een algemeen beeld voor jezelf hebt opgesteld, kan je een doel stellen waar je naartoe wilt werken. Wat wil jij dat er verandert, wat is voor jouw belangrijk?

Inventarisatie
Hier ga je specifieker in op de knelpunten en problemen die je op je werk ervaart. Door middel van testjes en oefeningen, neem je een diepere kijk op de stressverwekkende en belastende factoren in je werkomgeving. Zo kom je erachter hoe vaak ze voorkomen, hoe lang ze duren en hoe ernstig de gevolgen ervan.

Maatregelen
Samen met de coach kan je vervolgens bedenken welke mogelijkheden er zijn om deze problemen op te lossen. Hoe kan je ervoor zorgen dat deze stressvolle factoren verminderd of voorkomen worden? Hierbij kan je naar de voor- en nadelen van de verschillende maatregelen die je kan ondernemen. Tevens maak je een plan van aanpak, hoe ga je deze maatregelen in de praktijk uitwerken. Waar moet je op letten? Welke handelingen moet je uitvoeren? Wat zijn barrieres waar je tegenaan kan lopen? Door al voor jezelf duidelijk te hebben wat je gaat doen in welke situatie, zal het makkelijker worden om het ook daadwerkelijk uit te voeren.

Implementatie
Dit is ‘simpelweg’ de uitvoer van je plan van aanpak. Op het moment dat je goed besproken hebt hoe je het uit gaat voeren en duidelijk is voor jezelf, wordt het ook echt tijd dat je gaat kijken of je iets aan de problemen kan doen.

Evaluatie
Natuurlijk kan verandering alleen echt zijn werking uitoefenen op het moment dat je reflecteert op je ervaringen. Je gaat na of de maatregelen zijn uitgevoerd volgens het plan van aanpak en of deze een gewenst effect hadden. Hebben ze ook daadwerkelijk de problemen verminderd? Zou je verder willen gaan met het inzetten van deze maatregelen of is je doel al behaald? Of zou je toch op een andere manier de stressvolle factoren willen verhelpen. Zo bekijken je samen met de coach hoe je verder wilt om tot de beste oplossing voor je probleem te komen.

Wil jij dit stappenplan opstellen tijdens de loopbaanbegeleiding? Plan dan nu een gratis orientatiegesprek met een loopbaanbegeleider.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden