“Wie graag oud wil worden, moet daar vroeg mee beginnen” (A.J. Dunning)

Ondanks de betere fysieke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden (hoog salaris, kortere arbeidsduur) neemt werkstress steeds meer toe. Hoewel een zekere mate aan stress zorgt dat we gemotiveerd raken en optimaal kunnen presteren, is het van belang dat we na een stressvolle periode goed kunnen herstellen. Bij een slecht herstel na verhoogde inspanning en emotionele reacties kunnen op de lange termijn gezondheidsklachten ontstaan. Door in een vroeg stadium adequaat om te gaan met stress en problemen middels een coaching traject gericht op stress coaching, kunnen nadelige gevolgen ervan op de lange termijn worden voorkomen.

Stresstolerantie
Stressreacties ontstaan door een gevoel van controleverlies, wanneer resources verloren dreigen te gaan. Hoe personen omgaan met dit gevoel van controle is kenmerkend voor stresstolerantie. De mate van beheersbaarheid bepaalt de impact van de stresssituatie. Wat wel en niet beheersbaar is, is grotendeels een subjectieve beoordeling, welke enerzijds wordt bepaald door iemand vaardigheden, kennis en ervaring met het oplossen of vermijden van dreiging, anderzijds door bepaalde persoonlijkheidskenmerken of gedragspatronen.

Stress verminderen door middel van coaching
Bedrijven en instellingen gaan hun personeel steeds meer trainen op stresstolerantie. Stress coaching is hier een goede manier voor. Middels een op maat gemaakt coaching traject krijgt u inzicht in de factoren die in uw leven of werk leiden tot stress, maar bovenal wordt middels het toepassen van verschillende methodieken, werkvormen en opdrachten gezorgd dat de stress die u ervaart wordt verlaagd. Door het vroegtijdig en constructief aanpakken van stress kan een eventuele burn-out worden voorkomen.

Verloop coaching traject
Een coaching traject bestaat uit een oriënterend gesprek, het begeleidende traject, een plan van aanpak en een evaluatie. In het oriënterend gesprek wordt het probleem geïnventariseerd. Kortom: wat is er aan de hand en waar loopt u tegen aan? Vragen als ‘Hoe ervaar ik minder stress’ of ‘Hoe kan ik sneller herstellen van mijn burn-out?’ worden besproken en uw persoonlijke doelen worden verhelderd. Tijdens het coaching traject wordt u begeleidt in uw weg van probleemsituatie naar ideale situatie. Wat wilt u, wat heeft u nodig en wat bent u bereid om te doen om resultaat te bereiken? Vervolgens stelt u samen met uw coach een realistisch en passend plan van aanpak op. Daarnaast (niet onbelangrijk) brengt u dit plan van aanpak in de praktijk. Na een aantal weken reflecteert en evalueert u met uw coach uw persoonlijke doelen: hoe ver bent u en wat heeft u eventueel nog nodig?

Ervaart u vaak stress en heeft u behoefte aan begeleiding? Wilt u weten wat GORTcoaching u kan bieden? Neem contact op met GORTcoaching of kies direct uw coach en plan een gratis oriëntatiegesprek in met één van onze coaches.

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden