Veel mensen leven tegenwoordig in een staat van constante verbondenheid met het internet. Dit zorgt ervoor dat de aandacht vaak verdeeld is. In zijn bestseller “Deep Work”, oftewel “diep werk”, beschrijft Cal Newport de negatieve effecten hiervan op de productiviteit en kwaliteit van werk, en gaat hij in op hoe het het cultiveren van de capaciteit tot “diep werken” leidt tot een succesvoller en gelukkiger werkleven.

“Diep werk” wordt door Newport gedefinieerd als professionele activiteiten uitgevoerd in een afleiding-vrije concentratie waarbij je cognitieve capaciteiten maximaal ingezet worden. Deze inspanningen creëren nieuwe waarde in de wereld, verbeteren je vaardigheden, en zijn moeilijk te repliceren. Diep werken is dus werken met intensiteit; zonder afleiding en met volledige focus op het uitvoeren van een taak.

Er zijn vele voorbeelden van zeer gerespecteerde mensen in Westerse maatschappij die op een of andere manier doen aan diep werk, en die dit een essentieel element noemen van hun werkproces. Zo sloot JK Rowling zich voor het schrijven van haar laatste Harry Potter boek op in een hotelkamer in haar woonplaats Edinburgh. Deze omgeving, vrij van afleidingen, noemde ze als essentieel voor het creëeren van de ontknoping van haar boekenreeks. Ook de bekende psycholoog Carl Jung deed aan diep werk: hij had een huis bij een afgelegen bos dat hij “de Toren” noemde. Hij kwam er regelmatig om zonder afleiding na te denken, inspiratie op te doen en te werken.

Het tegenovergestelde van diep werk is ondiep werk: Niet cognitief uitdagende, logistieke taken, vaak uitgevoerd terwijl je afgeleid bent. Deze inspanningen creëren doorgaans niet veel nieuwe waarde in de wereld en zijn makkelijk te repliceren. Voorbeelden hiervan zijn het beantwoorden van mails, of het werken in een omgeving met veel afleidingen. Gloria Mark, expert op het gebied van aandacht fragmentatie, deed onderzoek bij kenniswerkers naar het effect van afleidingen op de werkkwaliteit. Hieruit bleek dat zelfs een korte onderbreking van de aandacht de totale tijd van het afronden van een taak significant verhoogt. In lijn met dit onderzoek was het softwarebedrijf Basecamp in staat was het aantal werkdagen van werknemers te verminderen van 5 tot 4 dagen met een even hoge productiviteit, door ondiep werk van werknemers te verminderen en diep werk te bevorderen.

Newport stelt dat het ontwikkelen van de capaciteit tot diep werken essentieel is om het goed te doen in de hedendaagse economie. Door de technologische ontwikkeling van het internet en sociale media verschuift onze werkcultuur namelijk steeds meer in de richting van ondiep werk. Hierdoor wordt de capaciteit tot diep werken zeldzamer en tegelijkertijd steeds waardevoller, en is diep werken een belangrijk ingrediënt bij het behalen van professioneel succes.

Naast het verhogen van de kwaliteit en productiviteit leidt diep werken ook tot een gelukkiger werkleven. Zo is diep werken een vereiste voor het creëren van een staat van Flow; een begrip gecreëerd door Mihaly Csikszentmihalyi. Flow is een staat van zijn waarbij een persoon volledig opgaat in zijn bezigheden gericht op het vervullen van een taak, wat naast een verhoogde prestatie ook leidt tot meer plezier en geluk in de taak. Deze staat kan veel sneller bereikt worden als je niet afgeleid bent en volledig geconcentreerd bent op het uitvoeren van de taak; als je diep werkt.

Diep werken maakt je dus effectiever, productiever, en gelukkiger. Dus, verminder afleidingen, en werk diep!

Vind jij het lastig om je langere tijd te concentreren en wil jij hierbij graag hulp van een coach? Plan dan nu een gratis oriëntatiegesprek.

Door: Hardy de Heer


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden