Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

We zien het steeds vaker, matching systemen om mensen op basis van bepaalde eigenschappen aan elkaar te koppelen. Je ziet het terugkomen bij onder andere dating, de banenmarkt en nu ook bij coaching. Onder matching verstaan wij in het geval van coaching: de poging tot het zoeken van een coach die aan de behoefte kan voldoen van de coachee, waarbij er wordt gezocht naar gelijkenissen door een geautomatiseerd programma.  Het idee van matching is dat coach en coachee worden gekoppeld aan de hand van overeenkomende eigenschappen en tevens voorkeuren van de coachee. Het idee dat dit werkt komt voort uit de ‘similarity-attraction paradigm’, dit is de algemene neiging van mensen om de voorkeur te hebben voor mensen die gelijk aan ons zijn.

Succesvolle coachtrajecten
De grote vraag is of deze gelijkheid de effectiviteit van de coaching vergroot en of we dit wel willen? Willen we het liefst gekoppeld worden of willen we uiteindelijk liever zelf de keuze maken? Het laatste lijkt het meest voor de hand liggend. Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur blijkt dit ook het geval te zijn. Op basis van de laatste inzichten hebben wij voor u op een rijtje gezet waarom het beter is om de coachee zelf de coach te laten kiezen. Dit leidt bij ons tot succesvollere coachtrajecten en daardoor tot grotere tevredenheid bij onze coachees.

Waarom coach matching niet werkt
Uit een onderzoek van Bozer, Santory en Joo uit 2015 blijkt dat het matchen van coach en coachee weinig effect heeft op de uitkomsten van coaching. Daarnaast is er weinig overeenstemming welke criteria gebruikt dienen te worden voor effectieve matching. Onderzoeken die er tot dusver zijn over matchen op gelijkenissen leiden dus niet tot eenduidige resultaten.
Ander onderzoek geeft juist aan dat het goed is om ongelijkheid te hebben en dat dit juist voordelen voor coaching op kan leveren. Een coach met een ander perspectief kan er namelijk voor zorgen dat de huidige aannames van de coachee in twijfel getrokken worden waardoor er grotere veranderingen in de bestaande aannames van de coachee verwacht kunnen worden. Dit vergroot de effectiviteit van de coaching en de kans op het behalen van de gewenste gedragsverandering.

Belangrijkste factor van effectieve coaching
De relatie tussen de coach en coachee is de belangrijkste factor van succesvolle coaching.  84% van de coachees ziet de kwaliteit van de relatie met de coach als vereiste voor een succesvol coachtraject.  Een belangrijke determinant voor de relatie tussen coach en coachee is de gelijkheid, maar hierbij gaat het wel om waargenomen gelijkheid in plaats van daadwerkelijke gelijkheid. Aangezien mensen geneigd zijn om de voorkeur te geven aan anderen die gelijk aan ons zijn, zal de coachee zelf kiezen voor een coach waarbij er waargenomen gelijkheid is.

Persoonlijke coachprofielen
Volgens Jarvis (2004) is het belangrijk dat de coachee de laatste beslissing maakt op basis van de chemie die de coachee bij de coach voelt. Intuitie speelt een belangrijke rol, Het is dus belangrijk dat de coachee een goed gevoel heeft over de coach waar hij een coachrelatie mee aangaat en waar hij veel persoonlijke vraagstukken mee zal bespreken. Het gevoel van de coachee is iets wat naar voren komt wanneer de coachee persoonlijke coachprofielen doorneemt en niet iets dat je kunt matchen op basis van een geautomatiseerd systeem.

Onze werkwijze
Om deze reden kiezen wij ervoor om elk coachprofiel zo persoonlijk mogelijk te maken en te voorzien van een duidelijke foto en stukjes over de persoon, achtergrond en werkwijzes.
Wij proberen onze website zo transparant mogelijk in te richten, zo dat de coachee zichzelf kan matchen in plaats van gematcht te worden. Wij merken dat het maken van een eigen keuze leidt tot meer tevredenheid, gevoel van controle en een hoger vertrouwen in de kwaliteiten van de coach en een daardoor succesvoller coachtraject.

Mocht u er toch nog niet uitkomen, dan helpen wij u graag bij het inplannen van uw gratis oriëntatiegesprek. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met uw keuze, dan kunt u gratis een oriëntatiegesprek inplannen bij een andere coach.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden