Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Bij een eerste gesprek is het belangrijk dat duidelijk waar je mee zit. Het is voor de loopbaancoach belangrijk te weten wat je huidige loopbaansituatie is en waarom je hier verandering in wilt aanbrengen. Daarnaast vertel je wat je wensen zijn, wat je toekomstdoel is en hoe je dit zelf graag wilt bereiken. Hieruit blijkt oplossingsgerichte manier van coachen; je bent zelf de expert rondom jouw loopbaan, niet de coach.

Volgende stappen
Nadat je jouw probleem hebt geïntroduceerd zal je vervolgens samen met de coach  inventariseren welke interesses en vaardigheden je hebt wat betreft jouw toekomstige carrière. Ook wordt er gekeken in welke mate je hier al mee aan de slag bent gegaan. Het is van belang dat je zelfkennis ontwikkelt. Niet alleen moeten jouw keuzes passen bij je ambities, maar ze moeten tevens aansluiten bij je kwaliteiten. Zo kan je vervolgens een lijst opstellen om helder te krijgen wat je wensen precies zijn. Het is belangrijk dat je durft te blijven dromen, maar dat je wel duidelijk doelen en voornemens formuleert.

Dit kan je vervolgens meenemen in het stappenplan dat je samen opstelt. Hierin zet je stapsgewijs neer wat je gaat  ondernemen om je verandering in gang te zetten. Als dit gesprek is afgerond, kan je ervoor kiezen om een verder loopbaantraject te volgen. Hierin kan je dieper ingaan op je probleem en reflecteer je wat je hebt geleerd. Door dit samen met de coach te doen, leer je vanuit een ander perspectief oplossingen te bedenken.

Wil jij beginnen met een eerste gesprek?

Kijk in de agenda en plan direct een gratis oriëntatiegesprek met onze loopbaanadviseur »


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden