Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Pesten op de werkvloer is een blijvend fenomeen: hoe kan jij als HR-professional bijdragen aan een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers?

Pesten op de werkvloer is een feit! Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 500.000 werknemers hier jaarlijks mee te maken krijgen. Pesten op de werkvloer kan leiden tot een ongezonde organisatiecultuur, stress en een hoog verloop. Helaas is in veel organisaties pesten nog steeds een taboe. Het is al heel wat wanneer een medewerker de stap zet om een melding van pesten te maken en daarom is het van cruciaal belang dat hier op een zorgvuldige manier mee om wordt gegaan. Je hebt misschien al eerder een poging gedaan om het pesten te stoppen, aan te pakken of wellicht heb je gemerkt dat je niet op de juiste manier gehandeld hebt. Zorg er altijd voor dat de medewerker het gevoel krijgt serieus genomen te worden. Luister goed, vraag door en vat samen om een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te schetsen. Wat wil de medewerker bereiken met deze melding? Waar ligt de behoefte van de medewerker?

Wanneer je pesten op de werkvloer wilt aanpakken zijn er drie fases die je als HR-professional kan doorlopen.
Allereerst moet je herkennen dat pesten binnen jouw organisatie aanwezig is. Een enkele keer een plagerijtje herkennen dat kunnen we allemaal wel, maar structureel pesten is vaak een stuk moeilijker waar te nemen. Jij als HR-professional speelt hierin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker buitenproportioneel verzuimt of het ziekteverzuim op een bepaalde afdeling erg hoog is. Dit zijn redenen om aan de bel te trekken.
Ten tweede, om pesten te voorkomen moet het bespreekbaar zijn en er zal duidelijk gemaakt moeten worden welk gedrag wel en niet wenselijk is. Denk hierbij aan het opstellen van gedragsregels en een klachtenregeling.
Tenslotte zal het systeem van pesten moeten worden doorbroken. Een oplossing moet worden gezocht, waarbij het aanspreken van de medewerker die pest op nummer 1 staat.

Kortom, jij kan een bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers. Herken je bovenstaande problemen en wil je hier meer informatie over of wil je eens met een coach praten over wat je in deze situatie kan doen? Dan kan je hier een gratis orientatiegesprek plannen bij een GORTcoach!

Lata de Bree

 

 

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden