Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is GORTcoaching?
GORTcoaching is een bedrijf gespecialiseerd in coaching, met de beste coaches verspreidt door heel Nederland. Zodoende is GORTcoaching makkelijk te bereiken vanuit alle hoeken van het land. Uitgangspunten zijn integriteit, professionaliteit, kwaliteit en diepgang voor al onze klanten. GORTcoaching richt zich op een breed scala aan ontwikkelingsdoeleinden voor professionals in het bedrijfsleven, zoals executive coaching of teamcoaching. Op deze manier kan voor iedere ontwikkelingswens een passende coach gevonden worden.

Waarmee onderscheidt GORTcoaching zich?
GORTcoaching is een jong, fris en modern bedrijf waar gebruik wordt gemaakt van de nieuwste methodieken. De coach kan maatwerk leveren door zich te richten op de specifieke ontwikkelingswensen van uw bedrijf en werknemer. Klantgerichtheid is dus een van de kernpunten, waarbij wordt getracht de toegang tot coaching laagdrempelig te houden maar wel met diepgang. Een voorbeeld hiervan is het gratis oriëntatie gesprek met één van de coaches, waarbij alvast kennis kan worden gemaakt met coaching binnen GORT.

Wat is de kwaliteit van GORTcoaching?
Kwaliteit binnen het coach vak wordt vastgesteld door middel van het behalen van certificeringen. De coaches van GORTcoaching zijn aldus aangesloten bij beroepsverenigingen zoals Noloc, NIP, NOBCO en CrKBO. Dat betekent dat de coach als professioneel en betrouwbaar kan worden gezien. Hieraan voegt GORTcoaching goede service en persoonlijke betrokkenheid toe. Bij de aanname van coaches wordt zorgvuldig te werk gegaan. Er wordt continu geëvalueerd of de nieuwe coach daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de klant. Bovendien zijn de coaches geselecteerd op basis van hun opleidingen, ervaring en liefde voor het vak.

Welke ontwikkelingen binnen de HRM kan GORTcoaching op inspelen?
GORTcoaching speelt graag in op toekomstige trends en mogelijkheden binnen de HRM. Daarbij is het van belang te melden dat coaching gezien wordt als één van de meest gewaardeerde HRM-tools binnen bedrijven. Vanuit de werknemer is er namelijk steeds meer vraag naar coaching vanuit individueel of teambelang. Werknemers vinden de mogelijkheid tot coaching en begeleiding zelfs belangrijker dan de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding. Bovendien wordt de werkgever aantrekkelijker gevonden als de werknemer de mogelijkheid heeft tot het begeleiding van een externe coach. GORTcoaching kan als externe coach deze toenemende vraag vanuit uw organisatie beantwoorden. Dit doen wij door het bieden van diverse coaching trajecten voor uw medewerkers, met ieder een ander ontwikkelingspotentieel. Het menselijke kapitaal wordt als belangrijkste bron van kwaliteit gezien binnen organisaties, en de coaches van GORTcoaching kunnen dit niveau van menselijk kapitaal naar een hoger niveau tillen. Coaching bij GORT kan veelzijdig ingezet worden binnen het Human Resource Management. GORTcoaching kan namelijk ingezet worden voor diverse HRM vraagstukken, bijvoorbeeld:
[bulletlist]

 • Duurzame inzetbaarheid
  GORTcoaching kan helpen om werknemers duurzaam inzetbaar te maken en houden doordat coaching ervoor zorgt dat mensen leren waar hun kwaliteiten, interesses en ambities liggen. Het gevolg hiervan is namelijk dat ze zichzelf kunnen presenteren, en zich blijvend verbinden aan het bedrijf en collega’s.
 • Ziekteverzuim en stress
  De toenemende zelfkennis die werknemers verkrijgen tijdens coachsessies, zorgt ervoor dat zij meer in hun eigen kracht gaan staan met het positieve neveneffect van verminderde ziekteverzuim. Werknemers weten wat ze willen, waardoor ze zelfverzekerd en tevreden hun baan kunnen uitvoeren. Bovendien brengt de coach de werknemer tot prioriteitenbesef, wat een positief gevolg kan hebben op de ervaring van stress.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  Tijdens coaching wordt tezamen met de werknemer leer- en ontwikkelingsdoelen opgesteld die relatie hebben met de huidige baan. Deze kunnen door de organisatie zelf zijn voorgesteld, of deze kunnen vanuit de werknemer zelf komen. Bovendien wordt een duidelijk stappenplan opgezet tijdens de sessie, waardoor de werknemer ook daadwerkelijk aan de slag gaat met de ontwikkeling. In de huidige HRM is het menselijk kapitaal immers het belangrijkste; hier wordt met coaching specifiek een verbeterslag op gemaakt.
 • Productiviteit
  Naast de voorgeschreven Kritieke Proces Indicatoren gaat het ook om de daadwerkelijke productiviteit binnen organisaties. Dankzij de persoonlijke ontwikkeling en het inzicht in de toegevoegde waarde van de werknemer door coaching, kan een organisatie groeien. De toegevoegde waarde van de werknemers worden volgens de HRM ingezet om de productiviteit en effectiviteit van de algehele organisatie te verbeteren.

Zodoende blijkt dat coaching voor het individu positieve uitkomsten heeft zoals persoonlijke ontwikkeling, maar alsmede voor de organisatie zoals minder ziekteverzuim, stress en meer productiviteit. Bijgevolg van deze effecten zijn een hogere werktevredenheid en effectiviteit van de werknemers. Concluderend kan gesteld worden dat GORTcoaching een aanwinst is als HRM instrument binnen organisaties, met positieve effecten voor zowel het individu als de organisatie.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden