Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Veel mensen werken thuis, maar niet in alle regio’s wordt er evenveel vanuit huis gewerkt. In de regio’s Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vecht werken de meeste mensen thuis, zo’n 75 procent. In de regio Kennemerland blijft dat steken op 60 procent van de mensen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het draagvlak voor de maatregel is in de hele provincie hoog, namelijk boven de 85 procent. 

De verschillen per regio kunnen op meerdere manieren verklaard worden. Het soort werk speelt namelijk een grote rol. “Als je verpleger bent, kun je niet vanuit huis werken”, vertelt arbeidspsycholoog Tosca Gort. “Mensen die werken in de dienstverlening, kunnen makkelijker thuiswerken dan mensen met een uitvoerend beroep.”

Het beste is om bij het thuiswerken in een aparte ruimte te werken. “Het zou ook kunnen meewerken dat mensen in Het Gooi soms grotere huizen hebben, dan mensen op andere plekken. Het is dan makkelijker om kantoor aan huis te hebben”, vertelt Gort. “Maar dat is wel een beetje speculeren. Het kan ook zijn dat het ligt aan mensen hun politieke voorkeur of achtergrond.”

In de regio Noord-Holland Noord werkt 67,4 procent van de mensen thuis en in Amsterdam-Amstelland 65,7 procent. Op het kaartje van Localfocus is te zien dat dit een vrij gemiddeld beeld is. De cijfers van het RIVM zijn gemeten onder mensen die 100 procent van hun uren thuiswerken. Gort ziet niet veel voordelen van helemaal thuiswerken. “Je ziet dat de zorg voor de kinderen voor een groot deel naar de vrouwen gaat, die ook thuiswerken. Wat dat betreft is het echt een stap terug.”

Concentratie

Gort ziet daarom ook meer iets in een hybride vorm; dat mensen af en toe thuis en af toe op locatie werken. Ze zou graag zien dat mensen daar zelf voor kunnen kiezen. Voor een bepaalde groep ziet ze wel een voordeel: “We kregen altijd veel klachten van mensen die zich niet kunnen concentreren in grote kantoortuinen. Deze mensen kunnen zich thuis waarschijnlijk beter concentreren.”

Veel mensen staan wel achter het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Gort ziet dit verschil in cijfers niet alleen bij de coronaregels terug: “Mensen zeggen heel vaak iets te gaan doen, terwijl ze dat niet doen. Dat is al zo oud als de weg naar Rome. Kijk maar naar het aantal mensen dat zegt te gaan sporten”, zegt ze. “Veel mensen zeggen zich aan de regels te houden, terwijl ze dat niet helemaal doen.” Ze veroordeelt dat niet, maar ziet het wel om zich heen. “Er zijn ook mensen die wel naar kantoor gaan om te werken, maar wel zeggen het belangrijk te vinden dat de regels worden nageleefd.”

Er wordt nu ongeveer een jaar thuisgewerkt, wat het beste werkt, is volgens Gort niet veranderd. “Het zou het beste zijn als er in een aparte ruimte kan worden gewerkt, dat mensen een schema maken en routines inbouwen, zoals een rondje fietsen voor het werk.”

Bron: NH Nieuws


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden