Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
Een outplacementtraject bij onze outplacement coaches bestaat vaak uit een aantal onderdelen. Een van de onderdelen binnen zo’n traject is het zelfonderzoek. Veel mensen die in een outplacementtraject zitten zien het nut van zelfonderzoek echter niet direct in, omdat ze denken dat ze zichzelf al goed kennen en precies weten wat ze willen. Maar hierin schuilt juist het gevaar. Deze vastgeroeste denkpatronen kunnen er juist voor zorgen dat je in een nieuwe baan misschien tegen dezelfde lamp aanloopt als je eerder overkomen is. Natuurlijk kan het zijn dat je buiten je schuld om in een outplacementtraject terecht bent gekomen, maar om welke reden dan ook, zie dit als een kans om je leven een andere wending te geven. Zelfonderzoek kan je onbewuste wensen en competenties naar boven halen. Volgens coaches zijn er verschillende soorten zelfbeelden die eerder in de weg zitten dan dat ze je verder helpen in je zoektocht naar een baan.

De volgende negatieve zelfbeelden komen voor bij mensen die aan de slag gaan met een coach:

Tegenstrijdig zelfbeeld
Een tegenstrijdig zelfbeeld kan ertoe leiden dat men geen consistent antwoord heeft op de vraag wat men wil en kan. Het antwoord hangt af van het moment. Hierdoor komt het vaak voor dat men het maken van een keuze moeilijk vindt en dat gemaakte keuzes snel worden opgegeven.

Negatief zelfbeeld
Een negatief zelfbeeld kan er voor zorgen dat men stelselmatig wegen naar mislukking kiest. De keuze voor mislukking wordt vaak gemaakt om het negatieve zelfbeeld te bevestigen. Vaak kiezen mensen met een negatief zelfbeeld voor ‘self handicapping strategies’. Voorbeelden hiervan zijn complexe taken te kiezen die eerder gedoomd zijn om te mislukken of te veel alcohol nuttigen voor een belangrijk tentamen. Onderpresteren is vaak een gevolg van een te negatief zelfbeeld.

Onrealistisch zelfbeeld
Een onrealistisch positief zelfbeeld is het tegenovergestelde van een negatief zelfbeeld. Mensen die een onrealistisch positief zelfbeeld hebben ‘grijpen te hoog’ en staan vaak niet open voor kritieken van anderen en leren daardoor niet van hun fouten.

Stereotiep zelfbeeld
Een stereotiep zelfbeeld leidt tot de ‘keuze’ voor stereotype rolpatronen. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn, maar als hierbij persoonlijke kenmerken veronachtzaamd worden, kan dit op den duur niet meer bevredigen en zullen er problemen ontstaan.

Onzeker zelfbeeld
Een onzeker zelfbeeld kan ervoor zorgen dat men krampachtig naar bevestiging streeft door succes te behalen. Meestal lukt dit ook wel, maar het succes levert niet of slechts tijdelijk het gewenste gevoel van zekerheid op. Het is een vicieuze cirkel die gezondheid en geluk in de loopbaan belemmeren.

Conclusie
Wil je effectief kunnen solliciteren en het maximale uit een outplacementtraject halen, dan moet je goed weten wat je wilt en wat je kunt. Zelfonderzoek is daardoor ook een heel belangrijk deel uit van het outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een beroepskeuzetest kan ook onderdeel uitmaken van dit zelfonderzoek. Misschien komt er wel naar boven dat je ergens nog eventueel scholing nodig hebt. Het is in elk geval altijd zonde om met een negatief zelfbeeld rond te blijven lopen.

U kunt hier een gratis oriëntatie gesprek plannen met een van onze outplacement coaches. 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden