Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

SOORTEN TESTEN
Tijdens een coachtraject is het erg nuttig om meer inzicht in uw eigen functioneren, vaardigheden en talenten te krijgen. Hiervoor bestaat een oneindig groot scala aan testen welke voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. U kunt naast coaching en training onze testen inzetten ter ondersteuning van uw persoonlijke ontwikkeling. Daarbij kunt u een test (voor uzelf of een medewerker) ook gebruiken in combinatie met een coachgesprek. Hierdoor worden de nieuw verkregen inzichten uit de test direct toepasbaar. Samen met uw coach kunt u overleggen welke test voor u echt een toegevoegde waarde heeft en hoe dit voor u van nut is. U kunt een test ook inzetten om het functioneren van een team te analyseren en te beoordelen. Volgt u of uw medewerker geen coachtraject maar wilt u wel graag een test en coachgesprek ? Hieronder vind u een overzicht van de testen.

Voor wie
Testen kunnen in verschillende situaties ingezet worden, bijvoorbeeld in situaties waar mensen graag meer zelfkennis zouden willen opdoen en aan de slag willen om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij kunnen testen ook ingezet worden om uw medewerkers inzicht te bieden in hun functioneren of om zich bewust te worden van hun krachten en ontwikkelpunten. In een team kan een test worden ingezet om bijvoorbeeld de groep te analyseren op teamrollen, groepsprocessen en samenwerking. Ook bij loopbaancoaching kan een test als uitgangspunt voor het traject afgenomen worden. Hierbij worden drijfveren of competenties blootgelegd wat als basis voor de loopbaancoaching kan fungeren.

Voordelen
Het afnemen van een test kan de uitkomst bieden als u op zoek bent naar uw sterke kanten en/of ontwikkelpunten. Door de inzichten die u opdoet mee te nemen vergroot u uw zelfkennis en kunt u zich beter profileren. Ook als u een medewerker wilt analyseren op zijn/haar functioneren kan een test uitkomst bieden. Als team is er ook veel voordeel te behalen bij het doen van een test. Zo kan de analyse van teamrollen leiden tot een betere en soepelere samenwerking als team.

Werkwijze
De werkwijze verschilt per test en per coach. In het algemeen zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden waaruit duidelijk wordt wat u graag zou willen onderzoeken en hoe het proces zal verlopen. Hierna vindt de testafname plaats, deze vult u online of op papier in. De resultaten van de test bespreekt u met de coach en gezamenlijk wordt er een plan voor de toekomst gemaakt. Dit kan ofwel een actieplan zijn voor uzelf ofwel u maakt de beslissing om een traject met meerdere gesprekken te doen. Dit hangt af van uw vooropgestelde doel.

Resultaat
Tests worden vaak ingezet omdat de meetnauwkeurigheid en voorspellende waarde van een betrouwbare test meer oplevert dan alleen gesprekstechniek. Wanneer een test wordt ingezet zijn de resultaten betrouwbaarder, meer valide en objectiever dan wanneer wordt afgegaan op indruk. Dit zorgt voor een goede basis bij een effectief coachingstraject.

Meer informatie
Zou u meer informatie willen over testen? Klik hieronder op één van de categorieën en lees meer over de inhoud, de werkwijze of praktische informatie over verschillende tests.

Test categorieën

Persoonlijkheidstesten
MBTI test Deze test geeft aan de hand van 16 persoonlijkheidstypen u een zeer uitgebreid en duidelijk persoonlijkheidsprofiel. Lees hier verder over de MBTI.
Enneagramtest Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.
Jung persoonlijkheidstest Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn.
Kerntyperingtest Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen.
Nederlandse persoonlijkheidstest Deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.
Persoonlijkheidstest Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five).
Werkstijltest Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.

Beroepskeuzetesten
360 graden competentietest Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen.
Beroepentest voor studiekeuze De speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraag om deze speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuze vragen weerspiegelt de werkelijkheid goed.
Beroepskeuzetest Deze breed inzetbare beroepskeuzetest biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.
Carrièreankers (theorie Schein) Bepaal snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt.
Competentietest Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.
Groepsrollentest (theorie Belbin) Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past.
Nederlandse werkwaardentest Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt.

Beroepsspecifieke testen
Managementtest Deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.
Marketing en sales potentieel test Deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.

Cognitieve capaciteiten
Analogieën hoger niveau Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.
Analogieën middelbaar niveau Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.
Cijferreeks hoger niveau Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.
Cijferreeks middelbaar niveau Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.
Grammaticatoets Bepaal snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal.
IQ test Deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking.
Woordenschattest HBO niveau Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen.
Woordenschattest MBO niveau Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen.
Woordenschattest VMBO niveau Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VMBO niveau bij (jong) volwassenen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden