Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wij snappen dat er veel op jou als werkgever afkomt tijdens een reorganisatie. Een van de belangrijke onderdelen van een reorganisatie is het opstellen van een sociaal plan. GORTcoaching biedt ondersteuning bij het vormgeven en implementeren van een sociaal plan, waarmee we HR gedeeltelijk kunnen ontzorgen in een toch al turbulente reorganisatieperiode.

 

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een collectieve regeling, opgesteld door de werkgever. In dit plan staat omschreven hoe een reorganisatie zal verlopen en welke voorzieningen daarbij worden getroffen voor de werknemers die hun baan verliezen. Vaak is dit in de vorm van (financiële) ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. In het geval van een reorganisatie waarbij minimaal 20 medewerkers worden ontslagen spreekt men van collectief ontslag. Bij een collectief ontslag dragen werkgevers niet alleen zorg voor de medewerkers die ontslagen worden, maar doorgaans worden ook voorzieningen getroffen voor de blijvende medewerkers.

Ieder sociaal plan ziet er anders uit en afhankelijk van de grootte van de organisatie zal een sociaal plan vormgegeven worden door:

  • De werkgever
  • De werkgever in samenwerking met vakbonden
  • De werkgever in samenwerking met de ondernemingsraad
  • De werkgever in samenwerking met vakbonden en de ondernemingsraad

GORTcoaching biedt naast maatwerk ook een standaard blauwdruk voor de kaders van een sociaal plan. We doorlopen samen de volgende 3 fases:

 

Fase 1: inventarisatie van sociaal plan

Samen met HR en eventueel andere betrokkenen bespreken we jullie wensen en denken we mee over een passende strategie en tijdlijn. De volgende vragen komen o.a. aan bod: Wanneer zullen de ontslaggesprekken plaatsvinden? Hoeveel tijd is er per gesprek? Wie zullen deze gesprekken voeren? Welke faciliteiten zijn er voor de ontslagen medewerkers? Welke faciliteiten zijn er voor de medewerkers die blijven?

 

Fase 2: vorming en implementatie van sociaal plan

Ondersteuning: ontslaggesprekken

We bieden ondersteuning aan degenen die de ontslaggesprekken voeren. Niet iedereen heeft evenveel ervaring in het voeren van dergelijke gesprekken en het is belangrijk dat dit goed gebeurt.

Zo bieden wij de optie om een gezamenlijke training te geven aan de gespreksvoerders, voorafgaand aan de ontslaggesprekken. Meestal vinden de ontslaggesprekken geconcentreerd plaats op 1 of 2 dagen, afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal medewerkers. Deze dagen worden vaak als intensief ervaren door zowel de medewerkers, als door degenen die de gesprekken voeren. Wij kunnen ondersteuning bieden in de vorm van een gezamenlijke dagstart en dagafsluiting onder begeleiding van een coach. Tijdens de dagstart worden eventuele vragen beantwoord en worden de gespreksvoerders voorbereid op de dag. Tijdens de dagafsluiting is ruimte om ervaringen te delen en indien nodig zal ruimte geboden worden voor eventuele opgebouwde spanning.

Ook kunnen onze coaches ondersteunen tijdens de ontslaggesprekken. Een optie is om de coaches actief deel te laten nemen aan de ontslaggesprekken, maar ook is het mogelijk om één of meerdere coaches in te zetten om (boventallige) medewerkers op te vangen na een ontslaggesprek.

 

Ontzorgen: interne communicatie

Indien door een werkgever gekozen wordt voor het faciliteren van outplacement trajecten, of andere vormen van coaching, kunnen wij de interne communicatie verzorgen. Zo maken wij flyers of posters op maat, bieden wij digitaal communicatiemateriaal en verzorgen wij interne presentaties of kennismakingsdagen met onze coaches. Zo kunnen alle medewerkers makkelijk de informatie vinden over de outplacement- of coachtrajecten en zijn de medewerkers op de hoogte van de gemaakte afspraken.

 

Ontzorgen: gepersonaliseerde portal en aanvragen coachtrajecten

Indien gekozen wordt voor outplacement of voor andere vormen van coaching, dan is het mogelijk om een eigen portal aan te vragen. Dit is een gepersonaliseerde pagina op onze website, waar wij meer informatie geven over:

  • De gemaakte afspraken met de organisatie, zoals het aantal gesprekken, welke coaches beschikbaar zijn en voor welke coachvragen de werknemers terecht kunnen bij de coaches
  • De werkwijze, ervaring, locaties en certificering van de geselecteerde coaches
  • Hoe medewerkers een oriëntatiegesprek in kunnen plannen met een coach

Op deze manier kunnen medewerkers zelf een coachtraject aanvragen conform de gemaakte afspraken.

 

Ontzorgen: offerteproces

Tijdens een oriëntatiegesprek zal de coach de gemaakte afspraken doornemen en de coachvraag bespreken. Op basis hiervan wordt een offerte opgesteld conform de afspraken, met een bepaald aantal uur coaching en eventueel de doelstellingen van het coachtraject. Deze offerte wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de werkgever en indien akkoord zal het coachtraject van start gaan. Zo heeft de werkgever controle over wie gebruik maakt van coaching en behoudt de werkgever overzicht over de bijbehorende budgetten, terwijl GORTcoaching geheel kan ontzorgen in het proces rondom de coachtrajecten.

 

Fase 3: evaluatie van sociaal plan

Na implementatie van het sociaal plan kan samen geëvalueerd worden en worden de resultaten besproken. Indien nodig, kunnen extra aanvullingen gedaan worden op het sociaal plan.

 

 

Sociaal plan op maat

Naast onze standaard blauwdruk voor een sociaal plan is het mogelijk om samen een gepersonaliseerd sociaal plan samen te stellen. Wij zullen samen kijken naar jullie wensen en behoeftes en denken mee over een plan op maat.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 088 170 1521 of mail naar zakelijk@gortcoaching.nl


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden