Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Het werk in Nederland wordt steeds verder geautomatiseerd, gecomputeriseerd en voortdurend aangepast door efficiëntiemaatregelen en reorganisaties. Dit allemaal om de (internationale) concurrentie aan te kunnen en de kosten van de arbeid zo laag mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat deze veranderingen vaak tot een verhoging van de werkdruk en werklast leidt. Hierdoor worden aan de werkenden in Nederland steeds hogere eisen gesteld wat betreft opleiding, flexibiliteit en werktempo. Wanneer aan deze eisen voldaan kan worden, is men tevreden met zijn haar baan en salaris. Echter, indien men op de tenen moet lopen om het tempo en de nieuwe ontwikkelingen bij te houden, loopt men de kans om uit de boot te vallen.

Het Job Demands-Resources model, een werkstressmodel over de relaties tussen werkkenmerken en werkuitkomsten, meent dat het beschikken over veel hulpbronnen (job resources) leidt tot hogere productiviteit en motivatie (het motivationele proces) terwijl hoge werkeisen (job demands) leiden tot stressreacties en ongezondheid (het uitputtingsproces). Werkenden die een langere tijd in een situatie moeten werken die hen cognitief en emotioneel gezien te boven gaat, lopen dus de vergrote kans om last te krijgen van psychische en lichamelijke klachten. Op termijn kan dit zelfs leiden tot ernstige klachten, zoals een burnout en hart- en vaatziekten. Werkstress, in dit geval een te hoge werkbelasting, kan daarom een belangrijke rol spelen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Stresscoaching helpt door middel van coaching de job resources te verbeteren.

Opvallend is dat werkenden die om psychische redenen afgekeurd zijn vaker aangeven dat deze klachten verband houden met het werk in vergelijking met werkenden die zijn afgekeurd om andere redenen. Stresscoaching helpt het bij het bevorderen van het psychisch welzijn. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat coaching nuttig kan zijn bij de aanpak van stress, maar ook bij het identificeren van stressoren, permanente oplossingen vinden en het onderhouden van veranderingen.  Ook blijkt dat coaching positieve effecten met zich meebrengt en de job resources verbetert doordat het de productiviteit en motivatie op het werk verhoogd en een betere balans tussen werk en priveleven tot stand brengt. Stresscoaching pakt de oorzaak van de problemen aan en kan psychische problemen bij werknemers voorkomen of beperken wanneer deze in een vroeg stadium zijn.

Plan hier gratis en vrijblijvend een oriëntatiegesprek in met een van onze stresscoaches.

 Door: Janice Harmsen (Psycholoog i.o.)


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden