Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

In Nederland, maar ook in Europa, is er geen helder beeld van de beroepspraktijk van loopbaanadviseurs. We weten niet wie hun opdrachtgevers zijn, welke uitgangspunten ze hanteren bij hun dienstverlening, wat de adviesvragen zijn, welke adviesmethoden worden gebruikt en hoe de toekomst van dit beroepsveld eruit ziet.

De antwoorden op deze vragen kunnen de basis vormenvoor het ontwikkelen van een visie op de verdere professionalisering van het vakgebied. In het kader van de NSVP-leerstoel Loopbaancompetenties in Arbeids- en Leerloopbaan heeft de Universiteit van Amsterdam in 2006 een enquête onder loopbaanadviseurs gehouden. Dat leverde zo’n 100 bruikbare enquêtes op, waarvan65% afkomstig van NOLOC-leden. De resultaten van deze enquête zullen binnenkort worden gecombineerd met die van een vergelijkbare enquête in enkele Europese landen. Nu alvast een voorproefje van de Nederlandse resultaten. De enquête is ingevuld door een breed scala aan adviseurs die echter veelal werkzaam zijn op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching. Gemakshalve brengen we ze samen onder de noemer: loopbaanadviseurs. Ongeveer een derde van de adviseurs heeft een eenmans/vrouwspraktijk, 20% werkt bij een grote adviesorganisatie en de overigen zijn aangesteld bij middelgrote bureaus. Kennelijk werken er in dit veld relatief veel solisten. De opdracht voor een adviestraject komt voor het merendeel van werkgevers en niet van individuele werknemers. Individuele cliënten die door de werkgever zijn gestuurd zijn doorgaans wel gemotiveerd.

Plan hier een gratis oriëntatiegesprek met een van onze loopbaancoaches >>


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden