Plan een Gratis Oriëntatiegesprek


Controle?

Geluk is een keuze wordt wel eens gezegd. Maar wat wordt daar dan mee bedoeld? Het klinkt alsof het ervaren geluk geheel in eigen handen ligt en alsof dat je eigen verantwoordelijkheid is. De zin suggereert dat geluk binnen de eigen controle valt.

Toch blijkt uit onderzoek dat mensen die zich niet gelukkig voelen vaak het idee hebben dat ze niets aan de situatie kunnen veranderen, wat ze vaak nog ongelukkiger maakt. Zij ervaren dan ook vaak dat ze geen controle hebben over hoe gelukkig ze zijn. Dit kan zowel in de context van werk plaatsvinden als in de privésfeer en het is van grote invloed in het dagelijkse leven. Dit gevoel van controleverlies kan erg vervelend zijn, maar er is wel iets tegen te doen!


Alles wat je Aandacht geeft Groeit

Aristoteles zei ooit: Alles wat je aandacht geeft groeit. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die zich niet gelukkig voelen vaak ook een meer pessimistische kijk op het leven hebben. Ze zien alles als het ware door een negatieve bril, waardoor het glas vaker half leeg lijkt en waardoor ze kansen op verbetering minder snel herkennen en benutten. Dit leidt op zijn beurt vaak weer tot het gevoel van controleverlies en tot minder geluk. Aan de andere kant zullen mensen die zich wel gelukkig voelen alles meer door een positieve bril zien, waardoor het glas half vol lijkt. Ze zullen kansen op verbetering dan ook vaker herkennen en benutten met meer geluk als gevolg.

Ook in de hersenen gebeurt iets bijzonders. Je hersenen bestaan uit verbindingen die signalen doorgeven. Deze signalen zorgen er niet alleen voor dat je blijft ademen, of dat je honger krijgt als je lichaam eten nodig heeft, maar ze bepalen ook je gedachten en gevoel. De verbindingen die het meest gebruikt worden zijn het beste geïsoleerd met een beschermlaagje, waardoor ze sneller en beter boodschappen kunnen doorgeven. Als je vaker denkt “Het zal me toch nooit lukken”, of “Ik voel me zo ongelukkig”, dan zal de bijbehorende verbinding in de hersenen sterker worden. De verbinding raakt dan ook steeds beter geïsoleerd en hierdoor zullen deze gedachten automatisch steeds vaker voorkomen. Gelukkig is dit andersom ook het geval. Mensen die bewust gelukkige gedachten opwekken, zijn na verloop van tijd ook gelukkiger. Wat kunnen we hiervan leren: focus je dus op wat je al hebt, of wat er al goed gaat in je leven!


Positieve psychologie

Een wetenschappelijke stroming binnen de psychologie die zich hierop richt is Positieve Psychologie, waarbij kernbegrippen zoals dankbaarheid, veerkracht, flow en verbondenheid centraal staan. Deze stroming richt zich niet op het minder erg maken van hetgeen wat nog niet goed gaat, maar bouwt juist verder op wat er al goed gaat en wordt ook vaak ingezet tijdens coachingstrajecten.


Oefening baart kunst

Een voorbeeld van een oefening die vaak ingezet wordt tijdens coachingsessies is het trainen van dankbaarheid. Door aan het einde van iedere dag drie tot vijf punten op te schrijven waar je dankbaar voor bent, zal je zien dat je dag een stuk positiever lijkt. Sta even echt stil bij ieder punt en geef ruimte aan het gevoel wat ieder punt teweeg brengt. Als je dit iedere dag doet dan zullen de hersenverbindingen voor dankbaarheid ook sterker en beter geïsoleerd worden, waardoor het dankbare gevoel op een gegeven moment sneller en vaker ervaren wordt, met meer geluk als gevolg.
Een ander voorbeeld van een oefening is om vijftig positieve dingen op te schrijven over jezelf en om dit vervolgens met een partner, collega, vriend(in) of met je kinderen te bespreken:

  • Noem tien positieve eigenschappen van jezelf
  • Noem tien successen in je leven
  • Noem tien manieren waarop je aardig bent voor een ander
  • Noem tien meevallers in je leven
  • Noem tien manieren waarop je door anderen gesteund wordt

Deze oefening hoef je niet iedere dag te herhalen, maar het is fijn om je antwoorden af en toe terug te lezen, of om ze te bespreken met meerdere mensen in je omgeving. Dit zal niet alleen je eigen geluksgevoel ten goede komen, maar mogelijk ook je relaties verdiepen, met een gevoel van verbinding en geluk als gevolg.

Kortom, door meer aandacht te geven aan positiviteit en door iedere dag kleine keuzes te maken zoals het doen van een dankbaarheidsoefening, kan je jezelf gelukkiger maken! Wil je hier meer over leren en ben je benieuwd naar welke keuzes je nog meer kan maken om gelukkiger te worden? Plan dan snel een gratis oriëntatiegesprek in met een van onze coaches!

Door: Ellis Driessen


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden