Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Learning and Development
85% van de marktwaarde van een onderneming komt voort uit immateriële zaken, zoals mensen. Het menselijk kapitaal van de ondernemingen is een essentieel onderdeel van je organisatie. Daarom is L&D (learning and development; leren & ontwikkelen) ook zo belangrijk geworden. Waarom zouden organisaties investeren in Learning & Development? Hier zijn vijf hoofdredenen voor.

1. Draagt bij aan de aantrekkingskracht van de organisatie
Werk je liever voor een organisatie die je helpt te groeien en ontwikkelen of voor een organisatie die alleen is gefocust op materiële assets? Juist. L&D draagt bij aan de aantrekkingskracht van een organisatie op mensen als de retentie van medewerkers.

2. De noodzaak is hoger
Nieuwe technologie, innovatie maar ook nieuwe businessmodellen en globalisering, behoorlijk wat trends en wijzigingen dwingen ons ertoe om meer te investeren in L&D. Het menselijk kapitaal is een essentiële productiefactor. Als je de waarde ervan wilt behouden, moet je erin blijven investeren op het gebied van Learning & Development. De waarde van het menselijk kapitaal neemt af omdat kennis snel achterhaald is en wordt vergeten. Dan moet dat weer aangevuld worden met nieuwe leer- en werkervaringen.

3. Vergroot de tevredenheid van de werknemers

L&D kan de motivatie, baantevredenheid en betrokkenheid van werknemers vergroten. Dé manier om werknemers betrokken te houden? Geef ze de kans om te leren en nieuwe competenties te ontwikkelen. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn van grote waarde voor bijvoorbeeld de implementatie van nieuwe technologieën. Ook blijven ze langer aan boord.

4. Helpt bij het creëren van een aantrekkelijke werkcultuur
Millennials werken graag in een cultuur die gebaseerd is op het creëren van waarde, zoals de waarde die je toevoegt met een product of service. Ook vinden ze het belangrijk dat het bedrijf iets bijdraagt aan de samenleving. Bedrijven gaan steeds virtueler werken en vestigingen zijn mondiaal verspreid. Daarom kun je door L&D zo’n op waardecreatie gebaseerde cultuur opbouwen.

5. Ondersteunt de uitvoering van de businessstrategie
Last but not least: ondernemingen zetten opleidingsprogramma’s in om de uitvoering van hun businessstrategie te ondersteunen. Deze programma’s zijn allang niet meer puur gericht op het verhogen van de productiviteit. Leren draagt bij aan de inzetbaarheid van mensen.

Wat heb je hier uiteindelijk aan? Van Dam geeft aan dat Learning & Development (zowel formeel als informeel) helpt bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Op financieel gebied is dit bijvoorbeeld het verhogen van de verkoop, winst, ROI, marktwaarde en de groei. Als we wat meer uitzoomen, komen we uit bij de organisatieperformance. Zo kunnen investeren in L&D op leiden tot hogere productiviteit en inzetbaarheid zoals we al eerder zeiden, maar ook betere kwaliteit, klanttevredenheid en een lager personeelsverloop. Al met al genoeg redenen om eens goed naar (de mogelijkheden van) L&D te kijken.

Coaching en Learning and Development
Wil je verder praten met een van onze kwaliteitsmanagers over hoe coaching past in jullie L&D-strategie? Maak een afspraak via onze website.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden