Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is outplacement?
Heel kort omschreven is outplacement het zoeken naar een nieuwe job met behulp van begeleiding. Door een outplacementtraject in te stappen ga je zoeken naar nieuwe aantrekkelijke opties die bij jou als persoon aansluiten.

Waarom?
Je kunt kiezen voor een dergelijk traject indien er sprake is van:

  • Ontslag
  • Reorganisatie
  • Een moeilijk arbeidsconflict

Bovenstaande opsomming brengt vaak een vervelende situatie met zich mee met minder leuke emoties als gevolg. Een coach kan je hiermee helpen omgaan, en daarnaast kun je met behulp van een outplacementtraject een aantal zaken helder krijgen voor jezelf, zoals: hoe is dit gebeurd, wie ben ik nu, wat wil ik daarmee en hoe pak ik dat aan. Bij outplacement komt dus ook een stuk loopbaanbegeleiding terug. De coach zal jou helpen om de vervelende situatie te reflecteren en te verwerken, en daarna op zoek te gaan naar iets nieuws wat bij jou past en aansluit bij wie jij bent.

Wat als het jou nou echt overkomt?
Het is natuurlijk niet de situatie die je in eerste instantie zou willen. Het is vaak teleurstellend, maar de andere zijde mag ook aanwezig zijn, namelijk dat het veel nieuwe mogelijkheden en uitdagende kansen met zich meebrengt.

In een outplacementtraject bij GORTcoaching gaan we samen met jou als volgt te werk:

1. Reflectie en verwerking
Veel mensen blikken wel terug op hun eigen ervaringen, maar vaak op zo’n manier dat er snelle oplossingen worden gezocht voor praktische problemen. Hierdoor komen onderliggende issues nauwelijks aan bod. Het voordeel hiervan is dat je door de snelle oplossingen meestal goed overeind blijft in het drukke bestaan, de keerzijde hiervan is dat de echte loopbaanontwikkeling stokt en gebruikte strategieën niet meer ter discussie staan. In deze stap van het outplacement programma wordt uitgebreid gereflecteerd over je eigen functioneren, valkuilen en talenten. Ook gaan we kijken hoe jij je keuzes (hebt) gemaakt, wat die tot nu toe hebben opgeleverd en wat je graag nog wilt ontwikkelen. Zo krijgen jouw zelfvertrouwen en toekomst weer een boost!

2. Zelfonderzoek
Wat is je doel? Waar wordt jij enthousiast van? Wat is je missie? Wat zijn je vaardigheden? Waar liggen jouw interesses? Waar liggen jouw sterke én je minder sterke eigenschappen? Door dit alles duidelijk in kaart te brengen en dus onderzoek naar jezelf te doen, kunnen we een persoonlijk beroepsprofiel opstellen zodat we daaropvolgend een passende loopbaankoers kunnen creëren.

3. Actieplan
In deze stap wordt de informatie uit de vorige twee stappen geconcretiseerd en wordt er een passend actieplan ontworpen op basis van het gemaakte persoonlijke beroepsprofiel, oriënterende gesprekken en functieanalyses. Er wordt heel actie- en doelgericht te werk gegaan.

4. Gericht in actie komen
Afhankelijk van wat voor jou nodig is, zal er tijdens het outplacement programma gewerkt worden aan  CV, het schrijven van een sprankelende brief die eruit springt, de strategie achter netwerken en vooral zullen we samen op zoek gaan naar matchende vacatures, bedrijven en functies. Hierdoor ben jij optimaal in staat om in actie te komen.

5. Nazorg
Omdat we door dit traject erg betrokken zijn geweest bij jou als persoon, zijn we oprecht geïnteresseerd in de ervaring van je nieuwe job. Dat is de reden dat wij altijd een follow-up gesprek zullen plannen wanneer de nieuwe functie van start is gegaan. We willen zeker weten of je op de juiste plek zit!

Kijk hier voor onze outplacementcoaches. En plan een vrijblijvend en gratis orientatiegesprek in bij een passende coach.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden