Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Oplossingsgericht coachen gaat er vanuit dat er geen verband hoeft te bestaan tussen probleem en oplossing. Zonder oorzaken te kennen en zonder problemen uitgebreid te analyseren zijn oplossingen mogelijk.

Oplossingsgerichte coaching gaat uit van een aantal principes:

  • Ga uit van het sterkteperspectief, dit sluit ruimte voor de schuldvraag of veroordeling uit.
  • De gecoachte is de expert. Er wordt gekeken naar oplossingen die al eens eerder hebben gewerkt in het verleden van de gecoachte, de coach stelt zelf geen lijst met oplossingen op.
  • De gecoachte en de coach werken samen, de coach werkt aan het doel van de gecoachte.
  • Begeleide zelfsturing, de coach laat de gecoachte zelf naar oplossingen kijken.

Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden