Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
 1. Een coach heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze.
 2. De gecoachte staat centraal, niet de coach.
 3. De coach heeft een doorleefde visie op coachen en leren. Zij kent haar eigen mogelijkheden en beperkingen en bewaakt haar grenzen.
 4. Een coach weet niet alleen veel, maar laat het ook zien en gebruikt verschillende modellen en methoden. Zij blijft zichzelf evalueren en ontwikkelen.
 5. De gecoachte bepaalt de agenda. De koers en de inhoud van het traject worden overgelaten aan de gecoachte.
 6. De coach werkt op basis van gelijkwaardigheid en er is commitment over rollen en werkwijze.
 7. De coach verplicht zich tot resultaatgericht en gefaseerd werken, waarbij de weg ook als doel wordt gezien.
 8. De coach benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht.
 9. De gecoachte en diens leerthema’s, waarden en verlangens staan centraal, niet de inhoud.
 10. De coach zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding.
 11. Nieuwsgierigheid en compassie gaan bij de coach hand in hand.
 12. De gecoachte is geïnteresseerd en heeft volledig aandacht vanuit een respectvolle en accepterende grondhouding.
 13. Een coach is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en het inzetten van intuïtie. Zij is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Zij maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet tijdens een coachbijeenkomst.
 14. De coach heeft oog voor contextuele factoren en focust op de beïnvloedingsmogelijkheden van de gecoachte daarbinnen.
 15. En, héél belangrijk: de coach gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.

Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden