Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
  1. Duidelijkheid. Het is belangrijk om in de eerste fase samen als coach en gecoachte onder andere visie, de werkwijze, wederzijdse verwachtingen, doelen en mogelijke inhoudelijke thema’s met elkaar te bespreken.
  2. Een goede match. Het moet klikken tussen de coach en gecoachte. Wederzijds respect en elkaars meerwaarde zien is belangrijk.
  3. Regelmaat. Het rendement van coaching staat of valt met regelmaat: geregelde bijeenkomsten en tussentijds de gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens de sessies vindt terugkoppeling plaats en worden vervolgacties uitgezet.
  4. Vertrouwensrelatie. Omdat er vaak persoonlijke thema’s aan de orde komen is het belangrijk is dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen worden besproken.
  5. Gestructureerde sessies. Een voorwaarde voor een goed coachingsgesprek is dat er via een duidelijke structuur wordt gewerkt. Wat is het doel? Wat is de actuele situatie? En wat zijn hierbij de opties? Wat kan hieruit geconcludeerd worden?
  6. Vragen stellen. Een goede coach vraagt en vraagt door om het maximale effect te bereiken bij de gecoachte.
  7. Resultaten evalueren. De vraag die hierbij centraal staat is “Hebben de inzichten verkregen in de coachingsgesprekken effect?”

    Toe aan een coach? Plan nu een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek in bij een passende coach.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden