Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Oplossingsgericht coachen in tegenstelling tot probleemoplossend coachen. De essentie van de probleemoplossend coachen is: beschrijving van het probleem en verzamelen van gegevens, analyse van het probleem, bedenken van interventies, uitvoering van interventies, evaluatie en afsluiting of vervolg.

De essentie van dit denken is de veronderstelling dat aan problemen oorzaken ten grondslag liggen en dat, door deze oorzaken te kennen, het probleem via handelingen gericht op deze oorzaken opgelost kan worden. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat er geen verband hoeft te bestaan tussen probleem en oplossing. Oplossingsgerichte interventies bestaan uit de fase van het beschrijven van het probleem door de gecoachte aan de coach maar weinig gedetailleerd.

De fase daarna in het helpen ontwikkelen van doelen door de coach door beschrijvingen te bevragen hoe het anders is als het probleem is opgelost. Om de laatste fase in te vullen met het uitwerken en detailleren van uitzonderingen op het probleem. Het werk van de coach bestaat uit het construeren van een oplossingsgericht gesprek met behulp van oplossingsgerichte vragen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden