Counseling en Coaching | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Coaching wordt hedendaags veelvuldig toegepast en is een populair begrip, terwijl het nog niet eenduidig is geformuleerd. Het impliceert in ieder geval een proces waarbij een individu of organisatie ondersteuning vraagt bij het oplossen van een bepaald probleem of het bereiken van een specifiek doel. Dit is niet alleen bij coaching het geval, maar ook bij counseling bijvoorbeeld. Deze twee begeleidingsvormen liggen dicht bij elkaar en worden vaak als één pot nat beschouwd. Toch is er wel degelijk verschil tussen deze twee disciplines.

 

Overeenkomsten
Wat coaching en counseling allereerst gemeen hebben, is dat beiden een vertrouwelijke één op één relatie behelzen. Verder wordt er bij beide begeleidingsvormen een serie van technieken toegepast om de klant te helpen bij het bereiken van een bepaald doel. Ook de psychologische theorieën waarop de disciplines zijn gebaseerd, verschillen niet of nauwelijks van elkaar.

Verschillen
Counseling en coaching lopen echter uiteen op de volgende punten. Counseling blijkt een groot raakvlak te hebben met traditionele therapie. Zo staat het verleden van een persoon hier meer centraal, waardoor dit proces meer tijd kost. Bij coaching wordt er juist gefocust op het heden en de toekomst, waarbij er sneller een groeiproces ontstaat. Waar counseling kijkt naar de gevoelens en emoties, houdt coaching zich meer bezig met het definiëren en ondernemen van doelgerichte stappen. Bovendien zijn de vragen die bij coaching voorbij komen meer arbeidsgerelateerd of gebaseerd op de externe omgeving. De vragen bij counseling hebben eerder een intrinsiek karakter en hebben dus te maken met de persoon zelf.

Keuze tussen counseling en coaching
Beide disciplines blijken een succesvolle methode voor mensen te zijn om een bepaald doel te bereiken. De keuze voor counseling en coaching is dus afhankelijk van de begeleidingsvorm die u het meeste aanspreekt. Wanneer dit voor u duidelijk is, is de kans groot dat u de begeleiding krijgt die voor u het meest geschikt is.