Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Coaching is sturen zonder de baas te spelen. De coach ondersteunt een individu of groep om resultaten te bereiken en zich te ontwikkelen. Door de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding van de coach krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier.

Er zijn veel verschillende vormen van coaching. Over het algemeen is de aanpak is te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase van coaching: in gesprekken met coach zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de Procesfase van coaching: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen. Wat houdt coaching in.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden