Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is een conflict?
De omgang met conflicten is voor mensen een alledaagse ervaring, die desondanks als belastend wordt ervaren. Men ervaart bij een conflict vaak een verstoring van de dagelijkse gang van zaken en dit dwingt ons om actie te ondernemen. Bovendien gaan veel conflicten met sterke emoties gepaard die tot escalatie kunnen leiden. Conflicten zijn pas uit de wereld als ze op de een of andere manier zijn opgelost en Coaching Zoetermeer kan hierbij helpen.

Hoe ontstaan conflicten?
Alledaagse situaties vormen een conflictpotentieel. Een groot onderdeel hiervan is de manier waarop wij met elkaar communiceren. Er zijn veel misverstanden mogelijk die voorkomen dat de ontvanger een boodschap precies zo begrijpt als de zender die bedoeld heeft. Coaching Zoetermeer laat je zien dat een effectief gesprek voeren veel meer is dan met elkaar praten over de inhoud van het gesprek. Minstens net zo belangrijk is de communicatie op non-verbaal niveau, 70% van de effectiviteit van het gesprek is hiervan afhankelijk.

Conflicten oplossen
Bij het oplossen van conflicten is één van de belangrijkste handvatten om de boodschap te formuleren in een ik-boodschap. Op die manier wordt de boodschap als mening gebracht in plaats van als kritiek. Per situaties zijn er ook conflicthanteringsstijlen die Coaching Zoetermeer je kan aanleren om bij iedere conflictsituatie de passende conflicthanteringsstijl te vinden. Het is namelijk zinvol om te trainen in verschillende stijlen/strategieën, want niet alleen de persoonlijke voorkeur maar ook de betreffende situatie geeft aanleiding voor een bepaalde vorm van conflicthantering.
Plan nu een gratis oriëntatiegesprek in bij Coaching Zoetermeer!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden