Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

 

We staan tegenwoordig niet meer stil. We zijn constant in beweging, zo ook binnen teams. Teams werken overal en altijd, en via diverse communicatiemiddelen. Bovendien zijn er continue wisselingen in teamsamenstellingen, waardoor het moeilijk is om een goede samenwerking te behouden. Echter, er wordt wel van teams verwacht dat ze hun doelen blijven behalen. Samenwerking is de mantra bij teams in de toekomst. Maar wat is hiervoor nodig?

Lerend winnen

Peter Essens (TNO), stelt dat de versterking van cognitieve en sociale vaardigheden noodzakelijk is om samenwerking te bevorderen. Bovendien is flexibiliteit hierbij een noodzakelijk goed. Vanuit de sportwereld, wordt hier ook naar gekeken. Toon Gerbrands, directeur van AZ, stelt namelijk dat vertrouwen essentieel is in elk team. Hierbij maakt het niet uit of men streeft naar de overwinning, zoals bij voetbal, of dat men streeft naar een bepaald organisatorisch doel binnen een bedrijf. Een mogelijkheid om dit te realiseren is door het organisatiedoel boven het persoonlijke doel te stellen. ‘De lerende winnaar’ dat is het motto van Toon Gerbrands.

Teams veranderen

Samenvattend kan gesteld worden dat er een grotere druk op teams komt te liggen in de toekomst. Teams worden dynamischer, flexibeler en diverser. Maar de teamleden moeten zich wel ontwikkelen om aan deze nieuwe vorm van teamwork te kunnen voldoen. Immers, u wilt toch ook dat de teamleden hun kracht kunnen inzetten ten goede van het team? Coaching is een methode om bij teams de neuzen één kant op te krijgen. Bij onze teamcoaching van GORTcoaching zal aandacht worden geschonken aan juist die (individuele en gezamenlijke) factoren die samenwerking bevorderen en is er de mogelijkheid dieperliggende oorzaken bij een ineffectieve samenwerking in vertrouwen te bespreken en op te lossen, waardoor het team weer zo optimaal mogelijk kan functioneren.

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden