Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
Coaching wordt steeds vaker toegepast in teamverband. Uit onderzoek is gebleken dat coaching in de vorm van teamcoaching ook effectief is.

Wat houdt teamcoaching precies in en wat maakt teamcoaching dan zo effectief? In dit artikel zullen, ter illustratie, een aantal voorbeelden gegeven worden van situaties waarin teamcoaching zeer effectief blijkt. Ook zal worden uitgelegd wat teamcoaching zo effectief maakt in deze situaties.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is een vorm van coaching waarbij het onderzoeken, bespreken en verbeteren van het functioneren van het team centraal staat. Teamcoaching kan ingezet worden voor doeleinden zoals:

• Een efficiëntere en betere samenwerking.
• Een verbetering in het geven van feedback.
• Betere communicatie tussen de teamleden.
• Betere communicatie tussen het team en het management.
• Meer motivatie voor de werkzaamheden en een hogere betrokkenheid.
• Het ontwikkelen van een sterke visie waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan.
• Het terugdringen van ziekteverzuim.
• Betere interpersoonlijke relaties en meer betrokkenheid tussen de teamleden.
• Het onderzoeken van talenten en kwaliteiten en van daaruit samenwerken.

Wat maakt teamcoaching zo effectief?

De effectiviteit van coaching neemt toe als de omgeving van de coachee mee verandert. Dit is precies wat er gebeurt met teamcoaching. Zo zal bij teamcoaching, ten opzichte van individuele coaching, niet één werknemer werken aan individuele doelen maar werkt het team samen aan een gezamenlijk doel.

Een voorbeeld ter illustratie:
Marie merkt dat er een gespannen sfeer heerst binnen haar team. De werkdruk is hoog, waardoor Marie en haar collega’s veel stress ervaren. Dit leidt ertoe dat de communicatie niet soepel verloopt. Iedereen is snel geïrriteerd en daardoor geneigd elkaar af te snauwen. Dit leidt tot meer stress, met nog meer niet constructieve communicatie als gevolg.

Als alleen Marie coaching krijgt, dan zal zij beter om leren gaan met de stress en zal ze leren om meer constructief te communiceren. Wellicht dat haar verbeterde gedrag andere collega’s inspireert om zelf ook op een meer constructieve manier te communiceren. Echter, een andere mogelijkheid is dat het gedrag van haar collega’s hetzelfde blijft en dat door het onveranderde gedrag, Marie wellicht terugvalt in haar oude gewoontes.

Als heel het team coaching krijgt om beter om te leren gaan met de stress en om meer constructief te communiceren, dan zal de kans groter zijn dat oude groepspatronen doorbroken worden.

Hoe zit dit in jouw organisatie? Hoe worden verbeterpunten, of veranderingen op individuele basis aangepakt, of wordt hiernaar gekeken vanuit teamniveau?

Ook draagt teamcoaching bij aan het vormen of verhelderen van een gezamenlijke visie. Een gezamenlijke visie zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kan op staan. Hierdoor is het makkelijker om aan een gezamenlijk doel te werken. Dit geldt zowel voor doelen tijdens de teamcoaching sessies, als voor het grotere doel als uitkomst van het teamcoachingtraject. Teamleden kunnen elkaar tijdens de sessies motiveren en inspireren met nieuwe ideeën om de doelen te behalen. Ook kunnen teamleden elkaar buiten de teamcoachsessies om ondersteunen in het behalen van het gezamenlijke doel.

Vraag eens rond aan collega’s wat de missie, visie, strategie en doelen van de organisatie zijn. Wat zijn de verschillende of overeenkomstige antwoorden? Zijn er collega’s voor wie nog niet duidelijk is wat de missie, visie, strategie en doelen van de organisatie zijn. Kortom, welke kant staan de neuzen op?

Daarnaast werken teamcoachingsessies als een veilig platform waarin bewaakt wordt dat men een eerlijke mening uit kan spreken en dat alles wat besproken wordt niet zonder toestemming verder gedeeld wordt. Dit maakt dat de onderlinge relaties verbeterd kunnen worden, onuitgesproken onenigheid op tafel kan worden gelegd en de algehele sfeer verbeterd wordt. Door dergelijke relationele ruis weg te halen kan vervolgens meer focus gelegd worden op inhoudelijke taken, processen en doelstellingen.

Hoe zit het met de sfeer in jouw team? Voelen jullie je veilig om alles uit te spreken?

Escaperoom Teamcoaching

Waar zou jij aan willen werken met je team? Teamcoaching is de tool voor jou team. Werken jullie als team al goed samen en willen jullie die samenwerking inzetten om binnen 60 minuten uit een Escaperoom te ontsnappen dan is Escaperoom Teamcoaching dan iets voor jou!

Kijk eens op onze pagina over teamcoaching en zie wat wij voor je kunnen betekenen!

Door: Ellis Driessen


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden