Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wanneer we over de voordelen van mindfulness op de werkvloer spreken, wordt er al snel gedacht aan het individu. Mindfulness, een methode waarbij de focus ligt op acceptatie, aandacht en in het ‘hier-en-nu’ zijn, blijkt op individueel niveau namelijk voor meer weerbaarheid tegen stress en werkdruk te zorgen. Hierdoor zetten bedrijven het vaak in om bijvoorbeeld burn-out klachten te voorkomen. Maar mindfulness heeft nog veel meer te bieden. Recent onderzoek laat namelijk zien dat het niet alleen geschikt is voor het individu maar ook zeker veel voordelen biedt om het succes van teams te vergroten.

Een onderzoek onder 18 teams (door Peter Oeij van TNO) op groepsdynamiek en wat teams succesvol maakt trekt als belangrijkste conclusie dat het toepassen van de mindfulness methodiek binnen een werkomgeving zorgt voor teams die beter presteren. Volgens Peter Oeij kunnen deze verbeteringen verklaard worden doordat een mind-volle werkomgeving zorgt voor de juiste bouwstenen voor een succesvolle samenwerking, namelijk psychologische veiligheid, saamhorigheid en goede communicatie.

Allereerst vergroot mindfulness het gevoel van veiligheid onder de teamleden. Dit komt doordat meditatie invloed heeft op delen in je brein die die gelinkt zijn aan empathie en compassie. Wanneer teamleden deze eigenschappen meer tonen heerst er een grotere psychologische veiligheid. Hierdoor durven leden meer van zichzelf te laten zien en zijn ze minder bang om fouten te maken. Met als gevolg dat er meer nieuwe uiteenlopende ideeën gedeeld en uitgeprobeerd worden. De teams durven als het ware meer risico’s te nemen. De toename in creativiteit en psychologische veerkracht helpt ze dan ook bij moeilijke vraagstukken wat leidt tot een verhoogde kans op succes.

Ten tweede zorgt mindfulness voor het zien van jezelf, andere en de wereld om je heen in een nieuw perspectief, waarbij acceptatie en niet oordelen centraal staan. De leden worden zich bewuster van elkaars mogelijkheden, gedachtes en gevoelens, waardoor ze doordachter kunnen omgaan met gebeurtenissen. Hierdoor staat het ego minder in de weg en kunnen de leden hechtere connecties met elkaar maken, waardoor de saamhorigheid toe zal nemen. Teams die zich verbonden voelen zullen meer voor elkaar over hebben en elkaar meer helpen waar nodig. Ze nemen net even die extra stap voor elkaar waardoor de kans op succes zal toenemen.

En tot slot, mindfulness is het trainen van je aandacht. Wanneer je je geest traint om je aandacht te vergroten is de kans groot dat je concentratie ook zal toenemen. Een verhoogde concentratie zorgt ervoor dat je bewuster deelneemt aan gesprekken. Daardoor ben je in staat om zowel non-verbale als verbale communicatie op te vangen en echt naar de ander te luisteren. Doordat mindfulness je ook meer inzicht geeft in je jezelf en daarmee je uitdrukkingsvaardigheden vergroot, zal de algemene communicatie tussen teamleden verbeteren. Goede communicatie is een van de belangrijkste factoren voor het succes van een team.

Het onderzoek laat dus zien dat het toepassen van mindfulness het succes van een team kan vergroten door het vervaardigen van meer psychologische veiligheid, saamhorigheid en goede communicatie.

Wil jij ook een mind-volle werkomgeving creëren voor je team? En het succes van je teams vergroten? Onze coaches helpen jou daar graag bij. Je kunt hiervoor een vrijblijvend, gratis oriëntatiegesprek inplannen.

Door: Marije Westra


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden