Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Zodra je op de werkvloer stapt zijn de meesten van ons werkzaam binnen een team. Er is veel bekend over goed leiderschap, maar wat maakt dat sommige teams zo optimaal presteren en anderen niet? Google ging op onderzoek uit om deze vraag te beantwoorden, door gebruikt te maken van interviews en grondige data analyses. Na twee jaar en meer dan 200 interviews verder te zijn leek Google eindelijk dichtbij een antwoord te komen. Ze verwachtten na het onderzoek eindelijk te weten te komen wie je het beste in een team kunt hebben voor een perfecte samenstelling.

En wat bleek? Ze zaten er naast! Wie er in team zit is een stuk minder belangrijk dan hoe de teamleden met elkaar omgaan, het werk structureren en hoe zij hun contributies aan de organisatie waarnemen.

Arbeidspsychologen kwamen op vijf factoren voor een succesvolle team:

Psychologische veiligheid
Dit was veruit de belangrijkste factor van de vijf. Het gaat hier om de vraag of men risico’s kan nemen binnen het team zonder zich onzeker te voelen of ergens voor te schamen. Het is belangrijk dat teamleden zich veilig voelen om risico’s te kunnen nemen en het gevoel hebben dat ze zich kwetsbaar op kunnen stellen tegenover de rest. Denk aan de laatste keer dat je samen met je team aan een belangrijk groot project werkte. Had je het gevoel dat je kon vragen wat je wilde? Of voelde je op een bepaalde manier toch een remming, misschien omdat je niet als incompetent gezien wilde worden?

Afhankelijkheid
Kunnen we binnen het team op elkaar rekenen dat er werk van hoge kwaliteit op tijd geleverd wordt? Teamleden die dingen op tijd geregeld krijgen en voldoen aan de eisen die een team stelt, dragen bij aan het gevoel dat er op elkaar gerekend kan worden.

Structuur en duidelijkheid
Voor een succesvol team is het belangrijk dat er duidelijkheid is binnen het team. Zit het team op één lijn en is het duidelijk wat de doelen zijn? Is het duidelijk wat de rol is van ieder lid binnen de groep en waar hij of zij zich mee bezighoudt? En worden er concrete plannen geformuleerd binnen het team? Zodra alle neuzen op één kant staan wordt er een echt teamgevoel gecreëerd.

Betekenisvol werk
Voor een succesvol team zet ieder zijn beste beentje voor. Het is daarom belangrijk dat ieder teamlid niet alleen vanuit het team inziet waarom iets belangrijk is, maar dat hij of zij ook het gevoel heeft werk te verrichten waar op persoonlijk vlak veel waarde aan wordt gehecht. Werk wat voor ieder persoonlijk belangrijk is draagt bij aan een groots team.

Impact van het werk
Geloven we binnen het team dat het werk dat we verrichten een invloed maakt? Zodra het team het gevoel heeft dat het werk een positieve verandering creëert in de wereld komt het beste in ieder naar boven. Het is daarom belangrijk om af en toe met het team stil te staan bij de impact dat het werk creëert.

Heb je het gevoel dat er in jouw team aan een van deze factoren gewerkt kan worden? Of ontbreekt het teamgevoel in je werk? Teamcoaching kan je daarbij helpen. Plan een gratis oriëntatie-gesprek in bij een van onze gecertificeerde coaches.

Door: Alvaro Evers


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden