Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Kwetsbaarheid
Kwetsbaar zijn is eng. Jezelf blootgeven voelt als een groot risico; stel je voor dat het misgaat en je compleet voor gek staat? Toch worden mensen die zich wel kwetsbaar op durven te stellen vaak heel erg gewaardeerd. Brené Brown deed onderzoek naar schaamte en kwetsbaarheid en schreef hier het boek De Kracht van Kwetsbaarheid over. Volgens Brown kan je een negatieve emotie niet uitschakelen zonder daarmee ook de positieve emoties uit te schakelen. Daarom zullen de mensen die uit angst proberen kwetsbaarheid en schaamte te vermijden ook moeite hebben met het ervaren pure vreugde, dankbaarheid en geluk.

Zo stel je jezelf kwetsbaarder op
De mensen die het best bestand zijn tegen schaamte, die zich kwetsbaar durven op te stellen en die geloven dat zij de moeite waard zijn, noemt Brown ‘bezielde mensen’. Hoe word je een bezield mens? Brown noemt hiervoor de volgende tien punten:

  • Kies voor authenticiteit; wees niet bang voor de mening van anderen.
  • Vergroot je zelfcompassie; laat je perfectionisme los.
  • Ontwikkel meer veerkracht; voorkom zelfverdoving en machteloosheid.
  • Cultiveer dankbaarheid en geluk; laat je gevoel van schaarste en angst voor het duister achter je.
  • Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven; probeer niet naar zekerheid te streven.
  • Geef je creativiteit de ruimte; vergelijk jezelf niet met anderen.
  • Neem de tijd om te spelen en te ontspannen; laat uitputting als statussymbool en productiviteit als maatstaf van eigenwaarde los.
  • Breng kalmte en stilte in je leven; zorg voor zo min mogelijk stress in je leven.
  • Streef naar zinvol werk; laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je zou moeten doen achter je.
  • Lach, zing en dans!; je hoeft niet altijd ‘beheerst’ te zijn en ‘normaal’ te doen.

Het onderzoek van Brown
In haar onderzoek ontdekte Brown dat mensen die aan deze punten voldoen zich kwetsbaar durfden op te stellen. Zij waren niet bang voor de kwetsbaarheid, maar omarmden dit. Daarnaast geloofden zij dat ze de kwetsbaarheid nodig hadden en dat dat hen mooi maakte. Zij durfden lief te hebben, omdat ze geloofden deze liefde waard te zijn. Het gevoel hebben de moeite waard te zijn is niet iets wat je hebt of wat je niet hebt, maar dat is iets wat je moet ontwikkelen. Dat kan door keuzes te maken op basis van de tien wegwijzers die hierboven staan beschreven en te beseffen dat je daar elke dag aan moet werken. Het advies van Brown is dan ook: ‘Durf kwetsbaar te zijn’. Neem risico’s en durf lief te hebben, ook al weet je niet wat de uitkomst is. Je bent goed zoals je bent, écht!

Vind je het lastig om jezelf kwetsbaar op te stellen en zou je hier graag hulp bij willen? Wij hebben verschillende coaches die hierin gespecialiseerd zijn. Plan nu een gratis oriëntatiegesprek.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden