Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is trainen op persoonlijke effectiviteit?

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op positieve uitkomsten als gevolg van ons gedrag. Het gaat hierbij om het achterhalen van de eigen krachten en kwaliteiten, maar alsmede de belemmeringen die dit vermogen blokkeren. U leert uzelf kennen en uzelf hiernaar te gedragen, zodat u dicht bij uzelf blijft. Zelfkennis is de basis om ontwikkeling in gang te zetten, waarbij erop gericht wordt om concrete handelingen of vaardigheden te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: assertiviteit, beïnvloedingskracht en persoonlijke profilering.

Wanneer training persoonlijke effectiviteit inzetten?

Het verbeteren van persoonlijke effectiviteit is belangrijk om het potentieel uit uzelf of uw medewerker te halen. Uw medewerker leert bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen, eigen emoties en onzekerheden tonen of leiding geven vanuit de eigen visie. Persoonlijke effectiviteit draagt bij aan de productiviteit en innovativiteit van uw medewerker en daardoor ook van uw bedrijf. Bij een training gericht op persoonlijke effectiviteit wordt in het algemeen gericht op het:

  • versterken van innerlijke kracht
  • omgaan met dilemma’s en tegenslagen
  • ontdekken wat je kwaliteiten zijn en deze omzetten naar concrete acties
  • wegnemen van belemmeringen, die ontwikkeling in de weg staan

Waaruit bestaat een training persoonlijke effectiviteit?

De training gericht op persoonlijke effectiviteit is een training waarin u uw persoonlijke kracht leert omzetten naar concrete acties, zoals ‘nee’-zeggen, praten over gevoelens en onzekerheden en duidelijk overdragen waar u voor staat. Dit wordt allereerst gedaan door het in kaart brengen van uw kwaliteiten en valkuilen, waar vervolgens mee aan de slag wordt gegaan tijdens groepsoefeningen. Bovendien wordt tezamen gekeken of er specifieke vaardigheden zijn die u onder de loep wilt nemen. U krijgt oefeningen en feedback van de trainer waardoor u op praktische en inzichtrijke wijze in aanraking komt met de vaardigheden die u wilt sturen. Uw ontwikkelingspotentieel wordt mede vergroot dankzij oefeningen die u leren om te gaan met belemmeringen. De vraag die hierbij wordt gesteld is: ‘Door wie, in welke situatie of door welke gedachten wordt u geremd om uzelf te zijn?’ Bovendien ligt de nadruk op feedback geven en ontvangen van de groep en de trainer ten gunste van ieders individu. Het gehele proces wordt vaak in gesprek met de organisatie gedaan, waardoor niet alleen persoonlijke ambities, maar tevens organisatorische ambities worden verwezenlijkt. [/toggle]

Wat is het resultaat?

Persoonlijk en professioneel effectievere medewerkers die in hun kracht staan en durven te vertellen waar ze voor staan. Afhankelijk van het ontwikkelingsdoel leren de medewerkers hoe zij controle hebben of hernemen over hun werk- en privéleven. Dit gebeurt zowel bij trainingen gericht op assertiviteit, beïnvloedingskracht als persoonlijke profilering. Medewerkers weten na deze training hoe ze van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor de organisatie, zodat persoonlijke en organisatorische doelen met meer gemak gehaald kunnen worden. [/toggle]

 

Kosten:
Locatie: De coach komt langs bij uw bedrijf of wij kunnen u een locatie voorstellen.
Wanneer starten: Per direct. Kijk in de agenda voor een coach naar uw keuze.
Traject duur: Duur afhankelijk van de ontwikkelingsdoelstelling.
Aantal deelnemers: Afhankelijk van uw doelstelling, training persoonlijke effectiviteit kan zowel individueel als in groepsvorm.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden