Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Lijken grote voornemens soms niet haalbaar of uitvoerbaar, terwijl je toch al heel lang roept dat je ze van plan bent?

Dan wordt het tijd er op een slimme manier mee aan de slag te gaan! Voornemens die een langere termijn beslaan zijn minder vrijblijvend en ze vereisen meer doorzettingsvermogen. Het is daarom belangrijk dat ze concreet en controleerbaar zijn. Anders is de kans groot dat je toch je voornemen zal laten varen en vervolgens weer in je oude patroon terugvalt. Gedurende een traject van loopbaanbegeleiding wordt er vaak gewerkt met de BE SMART tactiek. Deze tactiek helpt je jouw doel eerder bereiken en staat voor:

Bezieling
Je moet echt achter je gestelde doel staan en er enthousiast over zijn. Hoe zou je je voelen als je door een wonder het doel nu al bereikt zou hebben? Wanneer je er gelukkig over bent kan je stellen dat je een succesvol doel hebt gesteld. Zo niet, kun je voor jezelf nagaan of dit doel wel echt is wat je wilt.

Specifiek
Formuleer je doel zo dat het resultaat concreet is; niet te algemeen en niet te gedetailleerd. ‘Ik wil mij laten bijscholen’ is te algemeen. Je maakt het concreet door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik meld me aan voor … cursus voor … periode’

Meetbaar
Je doel moet te meten zijn in kwantiteit (hoe veel, hoe vaak) en kwaliteit (hoe goed). ‘Ik ga iedere week op donderdagavond deze cursus volgen.’ ‘Ik wil dat het mijn huidige functie op … punten verrijkt.’

Acceptabel
Je doel moet haalbaar en realistisch zijn en bij je leefomstandigheden passen. Een drukke baan en de zorg voor drie kinderen willen combineren met drie verschillende cursussen, is niet acceptabel. De kans dat dat lukt, is nagenoeg nihil.
‘Ik ben ’s avonds meestal op tijd thuis en heb op donderdag weinig andere verplichtingen. Een cursus per week is haalbaar.’

Relevant
Ga voor jezelf na of je acties in het kader van je doelstelling relevant zijn. Levert het je iets op? Bereik je er je doel mee?

Traceerbaar/Tijdgebonden
Traceerbaar houdt in dat je van tevoren vaststelt waar je meetpunten liggen. Wanneer ga je na of je je doelstelling gehaald hebt? Wanneer vinden je tussentijdse controlemomenten plaats? Dat zijn momenten waarop je evalueert hoe het ervoor staat. Moet er iets bijgesteld worden in je doelstelling? Ga je ermee door of niet? Of moet je de doelstelling uitbreiden? Deze controledata kun je in je agenda zetten, zodat je het proces blijft volgen.

Wil jij weten hoe je deze techniek voor jouw lange termijn doelen in kan zetten? Of heb je andere vragen over je loopbaan? Dan kan loopbaanbegeleiding je zeker verder helpen!

>> Klik hier om de profielen van onze coaches te bekijken


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden