Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat zijn de uitgangspunten bij een coachingstraject?
GORTcoaching hanteert een 1 op 1 setting in een coaching traject. De coachee leert gaandeweg en komt tot inzichten waarbij de coach helpt en ondersteunt. Bij coaching kan er gecoacht worden op de persoon zelf, op beroepsmatig functioneren, of zelfs op een combinatie van beide. Bij coaching op de persoon wordt er gewerkt aan bewustwording en persoonlijk functioneren, bij het coachen op werkgebied op een concreet werkprobleem of besluitvorming. Het doel is een algehele verbetering van levenskwaliteit en persoonlijke effectiviteit van de coachee.

Wat zijn de fasen van een coachingstraject?
In een coachingstraject ga je diverse fases door. Globaal gezien zal allereerst het probleem worden verkend, dan zal het probleem worden genuanceerd en ten slotte wordt je begeleidt naar actie. Specifiekere fases en aspecten van een traject zijn:

  • Kennismakingsgesprek.
    Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en de ontwikkelingsvraag of -doel vastgesteld. Dit kennismakingsgesprek wordt zelfs gratis aangeboden bij GORTcoaching!
  • Zoeken naar belemmerende aspecten en bedenken van oplossingen. Tijdens deze fase worden vragen gesteld als: Wat wil je in de toekomst? Waar ben je sterk/minder sterk in? Hoe zou een verandering teweeg gebracht kunnen worden? De coach steunt en begeleidt de coachee in deze zoektocht.
  • Aanleren van nieuw gedrag. In deze fase wordt een stappenplan opgesteld voor het nieuw uit te voeren gedrag. Hierbij worden kleine hanteerbare stappen genomen, zodat u langzaam het doelgedrag kan leren implementeren.
  • Waarborgen van gewenst gedrag en opvattingen. Hierbij steunt de coach in het vasthouden van het gewenste gedrag, zodat u niet terug valt in ongewenste gedragingen en/of opvattingen.
  • Afsluiting en evaluatie. Tijdens dit laatste gesprek wordt gereflecteerd op het algehele traject. Wat heeft u geleerd? Wat zijn de waargenomen voordelen van het nieuwe gedrag? Indien er wordt gecoacht op beroepsmatig functioneren is het mogelijk dat uw leidinggevende of manager hierbij aanwezig is.

Wat is de inhoud van een coachingstraject?
De inhoud van elk coachtraject is daarin tegen wel anders, dit gaat namelijk af op jouw vraag. Het maken van Tests of bepaalde modules kan altijd bij aanvraag en als het jouw vraag bevorderd. Het afronden van je coachtraject verschilt ook. Maar een gemiddeld traject heeft ongeveer 5 of 6 gesprekken.

Zin om nu met jouw ontwikkeling aan de gang te gaan? Plan dan nu een gratis oriëntatie.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden