Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Hoe kun je jezelf staande houden in de huidige grillige arbeidsmarkt en veranderlijke loopbaanomstandigheden? Hoe kun je flexibel inspelen op de veranderingen in deze context die zich continu voordoen?

Tegenwoordig hangen succes en voldoening af van de mate waarin je veerkracht en flexibiliteit kan laten zien. Hoe komt deze tot stand? Uit de praktijk van loopbaancoaching blijkt dat je je onafhankelijker op zult moeten stellen en je eigen koers zult moeten varen. Jij bent de kern van je eigen loopbaanontwikkeling, jij hebt de touwtjes in handen in plaats van jouw omgeving. De volgende zes punten van loopbaancoaching kunnen je helpen deze veerkracht en flexibiliteit naar een hoger niveau te tillen:

1. Neem de verantwoordelijkheid voor de sturing van je eigen loopbaan
Jij blijft de uitvinder en eigenaar van de volgende stap in je leven en loopbaan. Enkel jij bent daar verantwoordelijk voor. Niet voor wat anderen doen en besluiten. Natuurlijk kan de situatie invloed hebben, maar laat je er niet volledig door overleveren. Jij bent verantwoordelijk voor het antwoord op elke situatie in je loopbaan die je tegen komt.

2. Wees proactief
Bedrijfsprocessen veranderen steeds sneller en worden steeds anders georganiseerd. Omdat ontwikkelingen en veranderingen zich zo rap opvolgen is het nodig hier actief op te kunnen inspelen. Het is raadzaam alert te zijn en open te staan voor iedere verandering. Dat betekent ook dat je op tijd initiatief moet nemen en niet afwacht totdat anderen het besluit voor jou nemen. Juist omdat anderen ook meebeslissen over jouw lot in je loopbaan, kun jij niet passief blijven wil je eigen mogelijkheden blijven benutten.

3. Jouw basisbehoeften zijn belangrijk
Achter de onvrede die men heeft over werk, gaan vaak hele basele behoeften schuil. Je hebt de behoefte om zelf te beslissen over je loopbaan en de invulling van je werk. Je verlangt naar een veilige omgeving, waarin je wordt gesteund en gewaardeerd. Je wilt succes behalen in je werk en je bekwaamheden tonen. Om deze behoeftes te bevredigen moet je jouw werk hiernaar in richten.

4. Durf te dromen
Neem je fantasie serieus. Alleen met je verbeelding kun je op ideeën komen waar jij volledig achter kunt staan. Soms is je manier om plannen te maken te rationeel. Vaak speelt de schrik voor de consequenties een grote rol, waardoor iedere vorm van fantaseren snel wordt onderdrukt. Wees eens wat meer overtuigd van je eigen plannen, dan kan je ze in werkelijkheid ook makkelijker navolgen.

5. Ervaar je loopbaan als een samenwerkingsproject van meer partijen
Een voorspoedige carrière heeft veel te maken met de rol die anderen, maar ook instanties en organisaties als scholen en bedrijven, in het loopbaanspel met jou spelen. Jouw loopbaan is een project dat door samenwerking met anderen kan slagen of mislukken. Jezelf neerzetten als professional door te onderhandelen, netwerken, feedback vragen en kritiek verwerken, kunnen ertoe bijdragen dat de samenwerking goed loopt en het project van jouw loopbaan zich voorspoedig ontwikkelt.

6. Formuleer doelen en voornemens als kleine stapjes op een lange weg
De toekomst is vaak een langetermijn project. Je kunt niet overzien waar jij tenslotte uit zult komen. Begin daarom bij het begin. De neiging om stappen over te slaan is groot. Wellicht denk je liever aan de finale, aan het einde van het traject, dan aan de concrete oefeningen en acties die je uiteindelijk in de finale moeten brengen. Je kan je beter nu richten op de situaties waarover je wel iets kunt zeggen en waar je nu iets aan kunt doen. Jet bent veel meer vastberaden wanneer je succesvol werkt aan wat jij op dit moment kunt doen om verder te komen.

Wil je weten hoe je deze en andere strategieën kan gebruiken om verder te komen in je loopbaan?
>> Klik dan hier om naar de agenda te gaan voor een gratis oriëntatiegesprek


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden