Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Moet ik meer tijd vrijmaken voor de kinderen? Moet ik aan mijn huwelijk gaan werken? Of moet ik mij voornemen mijn financiën beter op orde te krijgen? Dit zijn vragen waar je in je persoonlijke leven tegenaan kan lopen. Als er iets niet goed gaat, worstelen we vaak met hoe je dit dilemma aan moet pakken. Lifecoach  helpt jou bij een gestructureerde aanpak van het probleem.

De toekomst bepaal jij
Voor elk probleem in je leven is er een toekomst die er al voor geschreven is. Deze toekomst bestaat onder andere uit de hoop, de angsten en bijvoorbeeld de geleerde lessen die je hebt door eerdere ervaringen. Dit is de context waarbinnen jij probeert veranderingen te bewerkstelligen. Om je prestaties te verbeteren kan het nodig zijn je toekomst te herschrijven, zodat je een situatie transformeert. Door het herschrijven veranderen je acties van nature: zo verandert jouw houding van passief in pro-actief, van gelaten in geïnspireerd en van gefrustreerd in innovatief.

De drie wetten van prestatie
Een manier om dit aan te pakken is aan de hand van de drie wetten van prestatie. Als je deze toepast, transformeren jouw prestaties tot een veel hoger niveau dan jij voor mogelijk acht. Hieronder geeft lifecoach een kort overzicht van deze drie wetten.
1) Hoe mensen presteren hangt samen met de manier waarop situaties op hen overkomen. Deze wet stelt dat er twee elementen zijn: prestatie en hoe een situatie op iemand overkomt. Deze twee dingen gaan hand in hand, altijd, zonder uitzondering.
2) Hoe een situatie op iemand overkomt, ontstaat in taal. Het is een feit dat de manier waarop situaties op mensen voorkomen, voortkomt uit taal. Hierin ligt dan ook de sleutel tot presteren. Wanneer dingen niet uitgesproken en gecommuniceerd worden (soms onbewust), kan dit prestaties dempen. Een tip hierbij is aan anderen in je leven te vertellen wat je meemaakt en belangrijk vindt. Veel mensen merken dat deze actie de prestaties enorm beïnvloedt.
3) Op de toekomst gebaseerde taal transformeert de manier waarop situaties op mensen overkomen. Deze wet is gebaseerd op twee verschillende manieren om taal te gebruiken. De eerste is beschrijvend, wat vaak wordt gebruikt om terug te kijken, trends te ontdekken en te voorspellen wat er gaat gebeuren. De beperking hiervan is dat je niet iets nieuws kunt maken door simpelweg te beschrijven wat er was en is.
De tweede is de op de toekomst gebaseerde taal, ook wel generatieve taal genoemd. Dit heeft de kracht om jouw nieuwe toekomst te scheppen, visie te creëren en de oogkleppen te verwijderen die jou ervan weerhouden mogelijkheden te zien.

De kracht van het herschrijven van je toekomst
Samen met de lifecoach zal je zien hoe je datgene wat jou belemmert, overboord kunt gooien en een toekomst voor je leven kunt creëren die verder gaat dan wat voor de hand ligt te gebeuren. Daarbij zul je waarschijnlijk inzicht krijgen in veel van de dingen die je zowel professioneel als persoonlijk belemmeren en deze transformeren. Wil jij de kracht vinden om je toekomst te herschrijven? Plan dan hier een gratis oriëntatiegesprek in met een lifecoach!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden