Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Lifecoach
Een lifecoach kan hulp of steun bieden bij verschillende zaken. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende technieken om inzicht te krijgen in je eigen gedrag. Eén van deze technieken is het bekijken van de verschillende niveaus van functioneren. Het uitgangspunt is dat gedrag past bij de omgeving waar je je in bevindt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat gedrag niet alleen beïnvloed wordt door de omgeving maar ook door innerlijke processen. De niveaus van functioneren hebben een hiërarchische volgorde. Dat wil zeggen dat ieder bovenliggend niveau van invloed is op het niveau eronder. Als er een verandering plaats vindt in hoger liggende niveaus dan waar het probleem zich voordoet, zal er altijd een verandering plaatsvinden bij de lagergelegen niveaus. Dit hoeft echter andersom niet altijd het geval te zijn. De verschillende niveaus bestaan achtereenvolgens uit (waarbij 1 het hoogst gelegen niveau is en 6 het laagste niveau):

1. Zingeving – Waar ben je in essentie op uit? Wat zijn je drijfveren?
2. Identiteit – Wie ben je en wie wil je zijn?
3. Overtuiging – Welke overtuigingen heb je? Wat denk je over jezelf?
4. Capaciteit – Welke vermogens en kwaliteiten zet je in?
5. Gedrag – Wat doe je en hoe doe je het?
6. Omgeving – Wat is de context (wie, wat, waar, wanneer) en hoe werkt het in die situatie?

Op basis van wat iemand drijft (zingeving) en door wie hij is en wil zijn (identiteit), komen normen, waarden en doelen tot stand (overtuigingen). Daarmee ontwikkelt iemand kwaliteiten en vaardigheden (capaciteiten) die zichtbaar worden in concrete handelingen (gedrag) in een specifieke situatie (omgeving). Kortom: iemand laat in één of verschillende contexten bepaald gedrag zien. Hoe hij handelt wordt bepaald door zijn vaardigheden en zijn denken over zichzelf, anderen, de wereld etc. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, ‘wie ben ik?’, en de achterliggende vraag, ‘wat drijft mij?’, vormen daarvoor de basis.

Aan de slag!
Een lifecoach zal samen met jou een ervaring, naar jouw keuze, onder de loep nemen aan de hand van de bovenstaande niveaus. Hierdoor zul jij inzicht verwerven in je eigen gedrag. Op deze manier is het dus ook mogelijk om een verandering in je gedrag en in jouw reacties op anderen door te voeren. Dit zal resulteren in een beter gevoel van zelfsturing en kennis over jezelf. Wil jij ook graag aan de slag met je gedrag of drijfveren? Plan hier een gratis oriëntatiegesprek met een van de coaches.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden