Professionele Coaching | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek
Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

De toename van coaches in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Niet alleen het aanbod is echter gegroeid, ook de vraag naar coaching vanuit bedrijven en particulieren kent een groei. In 2011 bleek dat het aanbod van coaches de vraag al flink overstegen is, in midden 2014 wordt duidelijk dat het enigszins aan het betrekken is en veel organisaties weer een groei zien in coachaanvragen. Nog steeds is er echter een overgroot aantal coaches in Nederland, wat het lastig maakt om de juist coach voor jou te kiezen. Coach is geen beschermde titel, iedereen mag zich dus coach noemen. Hierdoor ontstaat een groot kwalitatief verschil tussen coaches, waardoor professionele coaching lastiger te vinden kan zijn. Om een kwalitatieve en competente coach te vinden zijn er echter aandachtspunten waar men op kan letten.

Opleiding en cursussen
Aan de basis van professionele coaching staat een professionele coach. Deze is – zoals elke bekwaam professional – goed onderlegd van de theorie die tot zijn of haar vakgebied toebehoort. Deze theoretische kennis is te herleiden uit de cursussen en opleidingen van de coach. Voorbeelden hiervan kunnen erkende PHBO opleidingen tot coach zijn of een afgeronde opleiding psychologie. Voor cursussen die de coach vermeld is het belangrijk om de meerwaarde hiervan te overwegen. Er zijn voorbeelden van 3-daagse cursussen die opzichzelfstaand geen kwalitatieve coach kunnen waarborgen.

Beroepsverenigingen
Professionals kunnen ervoor kiezen om zich bij een beroepsvereniging aan te sluiten. Afhankelijk van de beroepsvereniging, stelt deze eisen aan de professional met het oog op het waarborgen van de kwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan een bepaalde werkwijze en werkethiek te hanteren. Naast deze eisen worden ook middelen geboden om de kennis en vaardigheden te vergroten van de professional. Dit gebeurt via een kennisbank, workshops en seminars. Voorbeelden van beroepsverenigingen zijn NOBCO, Lvsc en Noloc speciaal voor loopbaanadviseurs. Het NIP is als beroepsvereniging voor psychologen ook relevant voor coaches.

Organisaties
Coachorganisaties hebben coaches dan wel vast of freelance in dienst. Vaak stellen deze organisaties zelf eisen aan hun coaches, om zo de kwaliteit die zij kunnen leveren te waarborgen. Gezien dit per organisatie erg kan verschillen is het nuttig om dit mee te nemen bij het kiezen van een coach.

Professionele coaching kan op bovenstaande manieren makkelijker te vinden zijn. Een coach die namens GORTcoaching werkzaam wil zijn, moet eerst door de strenge selectie komen waarbij gekeken wordt naar de kennis, vaardigheden en professionaliteit van de coach. Hiermee wordt een kwalitatief coachproject gewaarborgd, waarmee keer op keer een positief resultaat wordt ervaren door onze klanten.