Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Het Nieuwe Werken (HNW) is een modern begrip dat de afgelopen jaren steeds meer in opkomst is gekomen. Bij sommige bedrijven is het zelfs al verplicht geworden om een aantal uur per week ‘nieuw’ te werken. Dit is veelal omdat er in de kantoorruimtes eenvoudigweg niet genoeg werkplekken beschikbaar zijn. Voor veel werknemers is het nieuwe werken een uitkomst, er zijn er echter ook bij voor wie het minder goed werkt. Wat kan ervoor zorgen dat HNW voor iedereen behapbaar en effectief wordt? De loopbaancoaches van GORTcoaching geven 5 wetenschappelijk gestaafde tips voor de werkgever die er aan kunnen bijdragen dat HNW in uw bedrijf effectief én op een leuke manier ingezet kan worden.

Tip 1 – Het Nieuwe Werken past niet bij iedereen 
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het nieuwe werken en de algemeen gedeelde conclusie is dat HNW niet voor iedereen even geschikt is. Werknemers met veel behoefte aan structuur hebben er over het algemeen geen baat bij om alleen aan hun keukentafel aan het werk te zijn. Ze raken hierdoor minder gemotiveerd en ook hun creatieve prestaties nemen geen hoogvlucht. Mensen met een geringe behoefte aan structuur zeggen juist dat ze creatiever worden van de vrijheid en er bovendien gemotiveerder van raken. Voor hen werkt de flexibiliteit juist erg voordelig. Veel werkgevers zijn in de veronderstelling dat hun werknemers op veel vrijheid en autonomie zitten te wachten, maar uit de praktijk blijkt dat dat juist niet altijd het geval is! Verplicht deze manier van werken dus niet voor degenen die aangeven hier geen behoefte aan hebben of niet goed mee om kunnen gaan.

Tip 2 – Productief werken
Uit een onderzoek van Intermediair blijkt dat thuiswerkers effectiever zijn dan de werknemers op kantoor. Er zit echter ook een flinke adder onder het gras. De neiging tot overcompenseren ligt immer op de loer. Thuiswerkers hebben het gevoel dat ze extra goed moeten laten zien wat ze die dag gepresteerd hebben, omdat ze niet fysiek op hun werk aanwezig zijn. Dit heeft tot gevolg dat ze uiteindelijk meer uren op één dag zullen werken. Vooral degenen die kwetsbaar zijn voor kritiek (perfectionistisch zijn, of onzeker over hun werkzaamheden) zullen het thuiswerken aangrijpen om veel meer te gaan doen dan in feite gevraagd wordt. Met alle gevolgen van dien: overmatige en overbodige stress, ontevredenheid en zelfs de kans op burn-out is sterk aanwezig. Bespreek dus goed met uw werknemers dat het gaat om de resultaten die zij boeken en niet om het aantal uur dat er naar het beeldscherm gestaard wordt. Zes uur productief werken is veel nuttiger en effectiever dan tien uur met mondjesmaat produceren.

Tip 3 – Laat los, neem en geef verantwoordelijkheid
Ondanks de voordelen van het nieuwe werken zijn het vaak toch de leidinggevenden die problemen hebben met deze transitie. U dus! De gulden oplossing hiervoor is dat u als leidinggevende simpelweg ‘los’ zal moeten laten. Het is verleidelijk om iedere taak die uw werknemer vanuit huis uitvoert te gaan controleren, doe dit niet! Dit is slechts werkverschaffing voor u en wekt geen vertrouwen bij uw werknemers op. Vertrouwen zaaien zorgt er immers ook voor dat u vertrouwen zult oogsten. Als uw werknemers niet de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheden te nemen zal het ook gemakkelijker zijn deze bij u te laten liggen. Creëer daarom een gezonde sfeer van wederzijds vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat uw werknemers flexibeler, creatiever en met meer plezier hun taken zullen uitvoeren. Neem hierin dus UW verantwoordelijkheid!

Tip 4 – Focus op talent
Iedere werknemer heeft zo zijn of haar eigen talenten. De kunst van u als werkgever is om ieders talent zodanig in te kunnen zetten dat ze optimaal benut kunnen worden. Op deze manier wordt een collectief organisatietalent gekweekt waar de gehele organisatie baat bij zal hebben en van kan profiteren. Het persoonlijke talent van al uw individuele werknemers komt het beste tot bloei indien er een werkcontext wordt verzorgd waarin zij het beste kunnen floreren. Zorg er dus voor dat de omgeving zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van uw werknemers zodat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten.

Tip 5 – Stimuleer intrinsieke motivatie
Ondanks HNW zijn er altijd mensen binnen organisaties die het liefst volgens traditionele patronen werken. Uit onderzoek blijkt dat dit voornamelijk afhankelijk is van de persoonlijkheidskenmerken van de medewerker. Bij sommige medewerkers leidt het aansturen op aanwezigheid tot stress en dat zorgt ervoor dat talenten onbenut blijven. Als behoeften van medewerkers zijn in te passen binnen de organisatie zullen zij meer tevreden zijn. Medewerkers die gestructureerd willen werken hebben behoefte aan duidelijke kaders en richtlijnen, vrijheid kan voor hen in chaos resulteren. Creatievelingen daarentegen hebben juist behoefte aan ruimte. Door hen te veel kaders te geven worden ze belemmerd in hun productiviteit. Het is zodoende van belang om met verschillend georiënteerde werknemers passende afspraken te maken over de te verrichten werkzaamheden en de manier waarop. Op deze manier wordt de intrinsieke motivatie van uw personeel gestimuleerd. Uit onderzoek blijkt dat dit de beste vorm van motivatie is welke leidt tot de beste prestaties.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden