Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Werknemers die hun hele carrière gezond en productief werkzaam zijn terwijl de kwaliteit van hun werk op niveau blijft. Dit wordt de komende jaren in Nederlands steeds belangrijker. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beroepsbevolking, vanwege de sterke vergrijzing, in de komende 20 jaar af zal nemen met 1 miljoen mensen. Als gevolg hiervan zullen uw werknemers langer moeten blijven werken, zonder dat zij en uw bedrijf hieronder lijden.

Onderzoek toont aan dat HR-professionals bewust zijn van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid, maar dat er nog geen sprake is van concreet beleid. Hoe breng je duurzame inzetbaarheid in de praktijk? De coaches van gortcoaching geven u vijf concrete tips voor het doorvoeren van duurzame inzetbaarheid onder uw werknemers.

1. Maak de werknemers betrokken bij het bedrijf
Een van de belangrijkste lessen die onderzoek en ervaring hebben geleerd is dat zowel managers als werknemers het best presteren wanneer zij zich sterk betrokken voelen met het bedrijf. Geef uw werknemers daarom het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om hun vakmanschap te tonen. Zo zullen zij écht gemotiveerd worden, hierdoor langer met plezier werken en betere resultaten leveren.

Geef werknemers bijvoorbeeld oprechte waardering voor wat ze doen (zij zijn immers verantwoordelijk voor de output van het bedrijf), communiceer duidelijk de visie van het bedrijf met alle lagen in de organisatie, en maak gebruik van kleine teams die zelf hun verantwoordelijkheid dragen over hun resultaten. Het stimuleren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid maakt het voor de werknemers mogelijk hun ware talent te tonen.

2. Match de structuur met de verantwoordelijkheid
Het uit handen geven van verantwoordelijkheden gaat gepaard met een structuur die deze processen stimuleert. Zet uw medewerkers daarom bovenaan de organisatie en wees als manager ondersteunend aan uw medewerkers. Op die manier kunnen zij optimaal hun werk doen en hun betrokkenheid tonen.

Maak bijvoorbeeld gebruik van persoonlijke roosters waarbij werknemers hun eigen weken indelen. Of maak de teams op de werkvloer zelf verantwoordelijk voor het halen van de planning. Bedrijven die deze principes doorvoeren maken vooral winst op lager ziekteverzuim, minder managementlagen en een hogere klanttevredenheid.

3. Van verzuimmanagement naar gezondheidsmanagement
Gezonde medewerkers kunnen uiteraard meer betekenen voor uw organisatie. Zij zullen niet alleen minder afwezig zijn door ziekte maar zullen ook langer door kunnen werken. Daarnaast toont onderzoek aan dat gezonde medewerkers meer gemotiveerd zijn, wat hen gelukkiger maakt en daardoor worden zij weer gezonder. Een belangrijke vicieuze cirkel die u kunt stimuleren!

Maak uw medewerkers bewust van de voordelen van een gezonde levensstijl en stimuleer hen door bijvoorbeeld korting te geven op sporten of het aanbod van de bedrijfskantine af te stemmen op de nieuwe leefstijl. Tot slot is het natuurlijk belangrijk dat u als pleitbezorger zelf het goede voorbeeld geeft!

4. Laat de mensen groeien die uw bedrijf laten groeien
Persoonlijke ontwikkeling van uw werknemers is van groot belang wanneer u zich bezig houdt met duurzame inzetbaarheid. Biedt als werkgever deze mogelijkheid tot ontwikkeling. Het maakt uw werknemers niet alleen beter in hun vak, maar ook veel flexibeler. In de toekomst is uw bedrijf dan veel beter voorbereid om in te spelen op veranderingen in de markt. Het kan daarom goed zijn om budget vrij te houden voor scholing van medewerkers of bij een vacature het potentieel van uw huidige werknemers te onderzoeken en op die manier intern de vacature te vervullen.

5. Maak de balans op
Tot slot is het uiteraard belangrijk om af en toe stil te staan en te onderzoeken in hoeverre het doorvoeren van de duurzame inzetbaarheid zijn vruchten afwerpt. Plan deze momenten in om met uw medewerkers te praten over dingen als: ‘Wie ben je, wat kun je, en kun je mee in de ontwikkeling van het bedrijf?’ Met deze informatie kun je het personeel bijvoorbeeld helpen bij het verwezenlijken van hun ambities. Meet de resultaten van duurzame inzetbaarheid en deel de successen met de werknemers!

Plan hier een gratis oriëntatiegesprek met een coach voor een van uw medewerkers »


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden