Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Door veel coaches in Nederland wordt inmiddels de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) in coachgesprekken gebruikt. De methode komt oorspronkelijk uit de persoonlijkheidspsychologie, maar is effectief gebleken voor vraagstellingen rond om grondig zelfonderzoek en de eigen motivatie. U kunt denken aan vraagstellingen als: Wat vindt ik belangrijk? Hoe wil ik verder in mijn leven? Hoe vind ik mijn motivatie terug? Wat zijn mijn drijfveren? Hoe word ik effectiever in wat ik doe? Wat houd mij tegen? Uit wetenschappelijke studies komt naar voren dat de ZKM erg effectief is en een positieve verandering teweeg kan brengen bij diegene die gecoacht wordt.

Wat is het?
De ZKM richt zich op het onderzoeken van de drijfveren en basismotieven van de coachee. Het centrale aandachtspunt gaat daarbij uit naar de manier waarop de coachee zijn verleden, heden en toekomst “waardeert”. Dat kan onder ander op een bewuste manier die duidelijk kan worden besproken. Vaak zijn motieven of drijfveren echter onbewust en onduidelijk. Op het onbewuste niveau spelen er volgens deze theorie twee motieven een belangrijke rol, namelijk het streven naar zelfbevestiging (Z-motief) en het verlangen naar verbondenheid met iemand anders (A-motief).
De coachee wordt in de coachgesprekken gestimuleerd om bij zich zelf te onderzoeken welke motieven een rol spelen bij zijn handelingen. Op deze manier biedt de ZKM een effectieve aanzet tot verandering. De methode kan verder ook worden gebruikt binnen teams om te achterhalen wat er speelt.

Voor wie?
Wilt u veranderen en een nieuwe pad kiezen in uw leven of loopbaan? Wilt u uitvinden hoe u meer inspiratie en plezier kunt uithalen uit uw werk? Bent u benieuwd naar wat uw drijfveren zijn en waarvan u gemotiveerd raakt? Wilt u onderzoeken op welke punt u staat in uw leven en waar u naartoe wilt? Wilt u uitvinden wat uw barrières zijn die u tegenhouden een bepaald doel te bereiken? Als u zichzelf herkent in deze vragen is de ZKM zeker interessant voor u.

Wilt u meer te weten komen over deze methode of een persoonlijk coachtraject aangaan, dan kunt uw hier een gratis orientatie gesprek inplannen met een van onze coaches.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden