Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Tegenstrijdige doelstellingen binnen HRM

De Human Resource Managers in organisaties zijn altijd op zoek naar de juiste balans tussen het bereiken van een hoge productiviteit en het bevorderen van welzijn en gezondheid van medewerkers. Het maximale uit uw werknemers halen is immers bevorderlijk voor de productivitiet, maar zal op de langere termijn negatieve gevolgen hebben voor de werknemers in de vorm van burn-out en verminderde werkmotivatie. Echter, deze twee doelstellingen hoeven niet strijdig met elkaar te zijn, voornamelijk als men deze bekijkt in het licht van werk/rustschema’s.

Advies voor werk/rustschema’s

Het advies van de werkcoach of jobcoach is om de werk/rustschema’s aan te passen aan de behoefte van de werknemers. Immers, indien deze schema’s zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften kan dit leiden tot minder vermoeidheid en grotere werktevredenheid. Tot grote vreugde voor de HRM zal dit uiteindelijk weer leiden tot een hogere productiviteit. Er zijn zelfs tips opgesteld door de jobcoach met betrekking tot deze tijdschema’s. Deze tips zijn:

  • Een rustpauze hoeft niet langer te duren dan 5 à 10 minuten om effectief te zijn. Werknemers kunnen zich namelijk vrij snel fysiek en mentaal herstellen van de gedane arbeid.
  • De pauzes moeten regelmatig over de werkdag verdeeld worden. Na een pauze treedt er namelijk vrij snel alweer prestatieverlies op. Meerdere pauzes op de dag verminderen dit prestatieverlies.
  • De tijd moet ook daadwerkelijk benut kunnen worden om te herstellen. Vaak wordt namelijk vergeten dat pauzes alleen zin hebben als ze leiden tot herstel van vermoeidheid en mentale belasting.
  • Herstel is het meest effectief buiten de werkplek. Een korte wandeling of even sporten, zorgt ervoor dat het werk kortstondig buiten beschouwing wordt gelaten waardoor herstel sneller optreedt.
  • Bij (mentaal en fysiek) vermoeiend werk is het wenselijk elk uur een korte pauze in te lassen van bijvoorbeeld 5 minuten of minder. Korte werkonderbrekingen zorgen voor herstel, zodat de aandacht beter bij het werk kan worden gehouden.

Wilt u meer adviezen van een werkcoach?

Diverse jobcoaches van GORTcoaching in Nederland geven adviezen en begeleiding ten behoeve van het welzijn van uw werknemers en het Human Resource Management. Ook al zit u vast in dillema’s zoals de voorgenoemde werk/rustschema’s of eventuele welzijnsproblemen als burnout en stress. Diverse coaches in Nederland kunnen u hierbij begeleiden en adviseren, aangepast aan uw vraag vanuit de organisatie.

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden