Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

In deze columns kan je een kijkje in het leven van de coaches van GORTcoaching nemen. De coaches zijn een heel belangrijk onderdeel van het GORTcoaching team en daarom willen we ze graag aan je voorstellen. Vandaag leer je coach Dorris een beetje beter kennen. 

Even kennismaken met Dorris

“Met plezier uitstekend werken: een prachtige combinatie!”

Ik ben Dorris! Ik ben afgestudeerd in de Sociale Wetenschappen en gecertificeerd coach en loopbaancoach. Een rode draad in mijn leven is een bijdrage leveren aan het met plezier uitstekend werk leveren! Die combinatie is voor mij heilig: het een kan misschien zonder het ander, maar nooit voor lang! Het is mijn drive dit met de klant voor elkaar te krijgen. Binnen de huidige organisatie of met nieuwe focus naar een andere werkkring. Ik bied wat nodig is om het doel dichterbij te brengen: soms diepgaand, vaak praktisch en altijd gericht op het resultaat. Een lang werkverband in het bedrijfsleven helpt mij om klanten in de werkcontext te plaatsen.

Als (voorheen) Opleidings- en HRD Manager was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van trainees, specialisten en managers. Hierin heb ik mooie trajecten neergezet, maar het meeste resultaat zag ik na individuele gesprekken. Mooi om terug te horen dat door een opmerking van toen de verandering is ingezet en nog steeds positief doorwerkt. De veranderingen die mijn klanten laten zien geven mij energie; zij laten zien wat mogelijk is. Af en toe krijg ik een mailtje van een oude klant die nog steeds met meer plezier werkt, meer succes heeft of van iemand die weer een nieuwe stap heeft gezet en van zijn hobby werk heeft gemaakt. Dit maakt mijn dag goed en daagt mij uit dit voor meer klanten te betekenen. Ook tijdens het traject zie ik dat klanten zich verbazend snel ontwikkelen. Het is prachtig om te zien dat een klant zonder energie komt en met veerkracht weg gaat; een oude en negatieve routine doorbroken wordt, over drempels heengestapt wordt en vooral bewust en met zelfvertrouwen de toekomst in gaat.

Ik zag dat de groep 45+ het vaak moeilijk heeft in organisaties. Er is vaak weinig aandacht voor ontwikkeling en loopbaan, terwijl bijna iedereen in die fase toe is aan een nieuwe stap en eindelijk doen wat past en wat energie geeft. Als er niets gebeurt liggen routine en een burn-out op de loer. Ik geloof er sterk in dat met de juiste aandacht iedereen zijn eigen focus en eigen weg kan vinden en iedereen zich verder kan en wil ontwikkelen! Het klinkt wellicht ideaal, maar er is altijd veel meer mogelijk dan men vooraf denkt. Dit heeft mij ertoe aangezet deze begeleiding te gaan geven.

De kern is dat ik de klant anders en beter leer te kijken naar zichzelf. Dit is de basis om verder te werken. Respect en onderling vertrouwen zijn voor mij essentieel. Hierdoor ontstaat openheid, eerlijke feedback en een veilige omgeving waarin alles gezegd kan worden. Standaard bestaat in mijn werk niet. Elke klant is uniek en elk doel vraagt om een individuele aanpak en oplossing. In de samenwerking bekijk ik wat de coachee zelf kan en waar ik specifiek in moet begeleiden. Geen onnodig werk en alleen een test of meting wanneer van toegevoegde waarde.

Als ik dan toch een fasering moet aangeven? Van ‘inzicht’ naar ‘keuze en focus’ naar ‘actie’! Samen (her)ontdekken we de mogelijkheden van de klant en hebben we zicht op ‘beren’ en belemmeringen. Omgaan met een eventuele teleurstelling of verandering hoort er vaak ook bij. Er komt duidelijkheid in wat niet echt lukte, wat de klant niet echt wilde, waar hij/zij energie door verloor! Zo wordt ook inzicht verkregen in wat ontwikkelbaar is en wat niet.

Ik werk vanuit kwaliteiten, natuurlijke kracht en passie van de klant, deze (terug) te vinden en meer te gebruiken in de toekomst. Heldere keuzes worden gemaakt: wat blijft in het verleden…wat neemt de klant mee de toekomst in. Hierdoor ontstaat focus en kunnen acties vastgesteld worden voor beter functioneren, ontwikkeling naar een volgende stap of een nieuwe keuze in de loopbaan. Kortom, ik leer klanten weer de regie te nemen over het eigen werk of de loopbaan, niet alleen voor de korte termijn maar om blijvend sterk in het werk te staan!

Spreekt haar verhaal jou aan en wil je meer over haar weten? Dan kun je op onze website bij de locatie Utrecht haar volledige profiel bekijken.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden