Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Ieder bedrijf heeft een eigen cultuur en een cultuur is bepalend voor zowel de uitstraling als de inhoud van een bedrijf. Geert Hofstede is een bekende Nederlandse psycholoog die een theorie heeft ontwikkeld over bedrijfsculturen. Deze theorie stelt dat een bedrijfscultuur bestaat uit vijf dimensies: machtsafstand, individualisme vs. collectivisme, masculiniteit vs. femininiteit, onzekerheidsvermijding en lange termijn vs. korte termijn oriëntatie. Een organisatiepsycholoog kan uw bedrijf helpen bewuster te zijn van de impact van de cultuur op de werknemers en de omgeving.

Machtsafstand
De machtsafstand binnen een bedrijf is het verschil in macht. Zo is over het algemeen in Nederlandse bedrijven de machtsafstand klein. Dit betekent dat er geen groot verschil wordt gemaakt tussen een werknemer en werkgever. Het is hierdoor makkelijk voor een werknemer om bijvoorbeeld mee te denken over het beleid van een bedrijf en ideeën door te geven aan de leidinggevende. Een land waar de machtsafstand groot is is bijvoorbeeld China. Een organisatiepsycholoog kan helpen werknemers aan te nemen die passen bij de cultuur van uw bedrijf, zodat mogelijke negatieve gevolgen door cultuurverschillen voorkomen kunnen worden.

Individualisme vs. collectivisme
Individualistische culturen zijn gericht op eigen doelen en prestaties, terwijl collectivistische culturen gericht zijn op de groep. Dit betekent dat een individualistische werknemer graag zijn eigen prestaties wil laten zien en uit wil blinken en een collectivistische werknemer wil liever binnen de groep werknemers passen en meewerken aan een gezamenlijk doel. Hierdoor kan individualisme onder andere leiden tot directe en explicitiete communicatie, terwijl collectivisme eerder leidt tot conflictvermijding. Een organisatiepsycholoog kan helpen werknemers doelen en opdrachten te geven aan de hand van hun eigen cultuur, zodat de tevredenheid en motivatie van werknemers optimaal.

Masculiniteit vs. femininiteit
Deze dimensie draait om het verschil tussen mannen en vrouwen in een organisatie. Het draait niet alleen om het letterlijke verschil tussen de geslachten binnen een organisatie, maar het draait ook om mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van de organisatie zelf. Denk hierbij aan: prestatiegerichtheid vs. relatiegerichtheid, zacht vs. hard, assertief vs. bescheiden. Wanneer bedrijven zich bewust zijn van verschillen in deze eigenschappen zullen andere bedrijven ook bewuster benaderd kunnen worden, door mogelijk een cultuur juist wel of niet door te laten schemeren.

Onzekerheidsvermijding
De term onzekerheidsvermijding kan vrij letterlijk worden genomen. Mensen met een hoge onzekerheidsvermijding zullen talloze regels maken om onzekerheid te voorkomen. Mensen met een lage mate van onzekerheidsvermijding daarentegen hebben deze behoefte minder en zullen mogelijk zelfs een hekel hebben aan zeer gestructureerde bedrijven. Over het algemeen zijn grotere bedrijven meer hiërarchisch en zijn er meer regels, wat ook meer onzekerheidsvermijdende werknemers aan zal trekken. Jonge, dynamische bedrijven trekken over het algemeen mensen aan met een hogere tolerantie voor onzekerheid.

Lange termijn vs. korte termijn oriëntatie
Ten slotte is er de lange termijn vs. korte termijn oriëntatie. Deze dimensie draait om de visie van een bedrijf. Wordt er gekeken naar morgen of naar volgend jaar? Met behulp van deze dimensies kan een organisatiepsycholoog uw bedrijf helpen op vlakken als recruitment, training en coaching. Voor meer informatie kunt u een gratis oriëntatiegesprek plannen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden