Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
Fit wordt hier bedoeld als ‘positieve oriëntatie en bestendigheid op de eisen en voorwaarden van uw werk’! Dat wil zeggen: passies en talenten van het individu komen overeen met competenties vereist voor het werk; waarden van het individu kloppen met de waarden en normen van de organisatie. Fit is echter ook in staat zijn te doen wat u graag (en goed) doet. Daadwerkelijk ‘fit’ to the job zijn heeft te maken met persoonlijke effectiviteit en uw eigen invloedssfeer goed benutten. Maar hoe houdt men zich ‘fit’?

Rene Diekstra beschreef dit jaren geleden al in zijn boek “Het is een kwestie van geluk”, oftewel de kunst van het zelfbehoud. Dit is volgens hem een bewust onderhoud van vijf kamers. Persoonlijk geluk en welbevinden vraagt: het daadwerkelijk bewonen van alle kamers! ‘Fit’ to the job, als in duurzaam gezond/gelukkig inzetbaar zijn heeft namelijk alles te maken met goed persoonlijk onderhoud.

Waar hebben we het over bij ‘alle kamers’?

  • De werkkamer; geluk vinden in passend, uitdagend werk.
  • De relatiekamer; voor uw belangrijkste relaties met kinderen, familie, partner of vrienden.
  • De hobby/vrijetijdskamer; de vreugde en opbrengst vanuit passies en het sociale leven.
  • De gezondheidskamer; leven en werken vanuit fysieke en mentale gezondheid.
  • De (spirituele) zingevingskamer; het geluksgevoel dat optreedt wanneer u nuttig (zinvol) bezig kunt zijn.

Om langdurig fit en inzetbaar te blijven moet u dus tijd doorbrengen in elk van die kamers. Teveel tijd in één kamer, bijvoorbeeld ál uw geluk putten uit werk en carrière, betekent andere kamers verwaarlozen. U woont dan permanent in uw werkkamer en brengt uw kans op ‘fit’ blijven in gevaar.

Maken we die keuze, nemen we die tijd (nog) in deze tijd?

Op dit moment ervaren we in Nederland extra hoge werkdruk en spanning rondom baanbehoud, met alle vervelende gevolgen van dien. Die druk leidt tot een nauwe focus op werk en haast. Haast door alle rollen die wij dagelijks willen en vooral moeten vervullen. Bijvoorbeeld: ik als medewerker, ouder, partner, sporter, kunstliefhebber, vriend(in), vrijwilliger, mantelzorger, boekenwurm, netwerker etc. Aan al deze rollen hechten we belang, we moeten deze goed – het liefst perfect – invullen en vaak ook nog in een moordend tempo. Tijd wordt zo een kostbaar goed, dat steeds schaarser wordt. Herkent u de wens of de gedachte: “Zaten er maar meer uren in een dag” of “waar haal ik de tijd vandaan”? Leest u ook al tijdens de lunch vergaderstukken door, terwijl u telefoneert, de agenda van de volgende week checkt en een collega een dossier aanreikt? Dit ‘multi-tasken’ voelt vaak als ‘op de tenen lopen’. We raken gepikeerd tegenover alles wat extra tijd in beslag neemt. Bedenk maar eens wat een storing van de computer, of een aarzelende verkeersdeelnemer voor agressie teweeg kan brengen! Altijd in de werkkamer vertoeven, het gevoel niet voldoende tijd te hebben om alle informatie en gebeurtenissen, maar ook gewilde rollen in ons leven, een plaats te geven, maken dat uw lichaam zich onvoldoende herstelt en langzaam maar zeker uitgeput raakt. Laat het niet zo ver komen! Gun uzelf de tijd uw hele huis te bewonen en echt ‘fit’ to the job te blijven.

Wat kan daarbij helpen?

Plan af en toe tijd in om even ‘niets’ te doen. Laat even de boel de boel, loop eens naar buiten en probeer bewust te ontspannen. Neem tijd om na te denken over zaken als: “Zit ik op het juiste spoor, is dit het werk en het leven dat ik wil? Hoe kan ik creatief of proactief bezig zijn, wat is het juiste besluit?”
Delegeer eens wat en roep niet altijd: “Dat doe ik wel even”. En gebruik uw lunch niet in uw werkkamer!

Bouw pauzemomenten in, ook thuis. Sta uzelf toe soms even iets écht voor uzelf te doen.

De geniaalste gedachten en ideeën komen vaak onverwacht op een moment van ontspanning.
Vraag u af “doe ik (nog steeds) wat ik echt wil doen? Ben ik bezig met dat waar mijn hart sneller van gaat slaan?” Echt fit blijft u namelijk alleen in een situatie waar u innerlijk vrede mee hebt. Wees moedig en neem besluiten die goed voor u zijn. Dat kan soms een verandering zijn als een dag minder werken, een sabbatsverlof of een probleem bespreekbaar maken. Kies bewust waar ‘in huis’ u uw kostbare tijd geeft en doorbrengt!
Neem signalen, zoals het geen energie hebben, serieus. Piekeren over werk, slapeloosheid, RSI, een hoge bloeddruk, nergens meer zin in hebben of altijd moe zijn, zijn signalen van waarschuwing. Dan is het tijd ‘pas op de plaats’ te maken. En wellicht tijd om andere kamers te betrekken! Welke dingen brengen u energie? Stop met energievreters! Plan bewust nieuwe mogelijkheden in uw leven, gun uzelf een gesprek met een deskundige loopbaan coach, start met sportief bewegen en besteed aandacht aan gezonde voeding. Wees u (weer) bewust van gelukkige momenten, geniet daarvan, zoek dat vaker op en koester die gebeurtenissen. Loop regelmatig door uw hele huis, bedenk wat die kamers u brengen, verander eens de setting, pleeg onderhoud oftewel ‘bewoon alle kamers voor een langdurig ‘fit’ to the job bestaan’.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden